Skip links

Prensiplerimiz

Boğaziçi Yazılım A.Ş. olarak her zaman çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize saygılı ve yasalara uygun olarak çalışırız. Aşağıdaki maddeler Boğaziçi Yazılım’ın bu konulardaki taahhütlerini ortaya koymaktadır.

Misyon

Misyonumuz daima en iyi olmaktır.

Müşteri Odaklılık

1 numaralı önceliğimiz müşteri memnuniyetidir.

Çalışan Odaklılık

Çalışan memnuniyetinin en önemli varlığımız olduğuna inanırız.

Sürdürülebilirlik

Amacımız, akıllı yenilikçi çözümler ile birlikte sürekli gelişmek için sürdürülebilir kaynaklar yaratmaktır.

Zorla Çalıştırma

Boğaziçi Yazılım’da hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Boğaziçi Yazılım’da her çalışan gönüllü olarak ve ücret karşılığında çalışır. Hiç kimse ücretsiz ya da borç karşılığı çalıştırılmaz. Çalışanlar istedikleri zaman yasal sorumlulukları çerçevesince çalışmayı bırakıp şirketimizden ayrılabilirler.

Çocuk Çalışan

Boğaziçi Yazılım’da çalışanlar minimum 18 yaşında olmak zorunludur.

Maaş ve Yan Faydalar

Boğaziçi Yazılım’da kanunun belirlediği çerçeveler içinde maaş uygulaması yapılmaktadır. Hiç kimse asgari ücretin altında ücret alamaz.

Çalışma Saatleri

Boğaziçi Yazılım’ da çalışanlar çalışma kanununa uygun olarak haftada 45 saat çalışırlar. Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili olarak kullanılmaktadır.

Ayrımcılık

Boğaziçi Yazılım’da ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet, etnik köken , medeni durum, politik taraftarlık, hamilelik, engellilik gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmaz, bu ve benzeri kriterler eleman tercihinde etken olamaz.

Saygı ve Haysiyet

Boğaziçi Yazılım tüm çalışanlarına aynı saygıyı gösterir. Hiçbir şekilde ceza, şiddet ve fiziksel zorlamalar uygulamaz. Hiçbir şekilde çalışana karşı zorlama, suistimal ve taciz uygulanmaz.

Örgütlenme Özgürlüğü Ve İletişimi

Boğaziçi Yazılım’da çalışanlar sıkıntılarını doğrudan yönetimle paylaşabilirler. Bu konuda yazılı ve sözel yollar her zaman açıktır. Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim her zaman karşılıklı güvene dayanır. Boğaziçi Yazılım çalışanlarının örgütlenme, sendikaya üye olma gibi yasal haklarına saygı gösterir.

Sağlık ve İş Emniyeti

Çalışanlarının sağlığı ve iş emniyeti Boğaziçi Yazılım için önemlidir. Boğaziçi Yazılım çalışanlarına yasa ve mevzuatlarla belirtilmiş olduğu şekilde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. İş emniyeti, kimyasal emniyet, ergonomik durum konularında bütün çalışanlar eşit olarak gözetilir.

Çevre Koruma

Boğaziçi Yazılım çevre koruma hakkındaki tüm yasa ve yönetmeliklere saygılıdır. Ofislerde minimum kağıt tüketimi amacıyla yeniden kullanım ve geri dönüşüm amaçlı kağıt toplama, atık toplama uygulamaları yapılır.

Yasa, Yönetmelik Ve Diğer Hukuki Gereklilikler

Boğaziçi Yazılım Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yönetmeliklere ve tüm hukuki gerekliliklere uygun şekilde iş yapar.

Etik Davranış

Boğaziçi Yazılım yaptığı tüm işlerde etik standartları en üst düzeyde uygular, rüşvet ve yasal olmayan iş ilişkilerinden kesinlikle uzak durur.