Skip links

2D CAD için Senkron Teknolojili NX

2D Yazılım

2D için senkron teknoloji, 2D ürün verileri ve çizimleriyle çalışmak için ortaya çıkan bir yeniliktir. Hemen hemen her sanayide kullanılan 2D bilgisayar destekli tasarım (CAD) verileri, genellikle uyuşmayan çeşitli dijital formatlarda yakalanır. Veri ve 2D CAD yazılım teknolojisindeki tutarsızlıklar hız ve verimlilik açısından önemli engel oluşturabilir ve 2D CAD verileriyle çalışma sıkıcı ve zaman alıcı olabilir.

2D için senkron teknoloji, 2D dosyalara çeviri ihtiyacı olmaksızın 2D dosyalarını beş kat daha hızlı sezgisel olarak düzenlemenize olanak sağlayarak bu sorunları ortadan kaldırır. Teknoloji, 2D dosyalardaki geometrik ilişkileri belirler – diğer CAD sistemlerinden gelen 2D verileri dahil – ve akıllı modifikasyonları etkinleştirmek için değişiklik noktasında kullanıcı tarafından kontrol edilen varsayımları uygular. Bu özellik, büyük miktarda eski 2D ürün verisine sahipseniz özellikle değerlidir.

Hız ve Sadeleştirme ile 2D Modifikasyon

2D CAD verilerini senkron teknolojinin doğrudan eskiziyle modifiye etmek, geleneksel çekim araçlarıyla veya özellik tabanlı eskizlere göre daha hızlı ve kolaydır. Akıllı seçim ilişkileri tanır, kısıtlamaya bakılmaksızın 2D veri öğelerini kolayca taşımanıza, kaydırmanıza, yeniden boyutlandırmanıza veya silmenize olanak sağlar. Değişiklikler yerel olduğu için performansı etkilemeden çok sayıda eğriyle çok büyük yerleşimlerde eş zamanlı teknolojiyi kullanabilirsiniz.