Process Simulate, dijital imalat çözümlerinin avantajlarıyla tanışın.

Fabrikanızı üç boyutlu görün, proseslerinizin simülasyonlarını yapın. Robotlarınızla birlikte diğer akıllı imalat sistemlerinizin otomasyon sinyallerini işleyerek işletmenizi sanal olarak devreye alın. Kurulum ve devreye alma hatalarından ve maliyetlerinden kurtulun.

İmalat değişiklikleriniz size zaman kaybettirmesin

Üç boyutlu çalışmaya elverişli ve çoklu kullanıcı ortamını destekleyen yapısıyla mühendislik girdilerinizi arttırın. Tüm kullanıcılar ile birlikte gerçek zamanlı imalat bilgilerine ve proses bilgilerine ulaşın, doğruluğunu test edin.

Esnekliğinizi arttırın

Tecnomatix Process Simulate ile yoğun otomasyonlu üretim hatlarının, birçok robottan oluşan hücrelerin, robot ve insan işbirliği gerektiren işlerin, karmaşık konfigürasyonlar içeren senaryoların sonuçlarını hızlı bir şekilde görün. Satın alma, kurulum, yeniden düzenleme kararlarını hızlı bir şekilde alın.

Çözümlerinizi deneyin

Olay bazlı simülasyon araçları ve robota özel el kumandası programlama araçları ve diğer endüstriyel standartlardaki doğrulama araçları ile kurulum hatalarıyla zaman kaybetmeyin. Yerleşim alternatiflerinizi sanal olarak görün ve yer kazanın. Otomasyon sinyallerinizi izleyin, hatalarınızı ayıklayın. İmalat hattındaki dar boğazları görün, yatırımlarınızın yeteneğini, verimliliğini arttırın.

Robotlarınızı programlayın

Elleçleme, punta kaynak, ark kaynağı, boyama, çapak alma gibi operasyonlar için özel araçlarla robotlu operasyonlarınızı hızlı bir şekilde programlayın. Çarpışmalardan koruyun. Çevrim zamanlarını bulun.

Process Simulate Avantajları

Process Simulate, bilgisayar ortamında Üç boyutlu olarak imalat süreçlerinin doğrulanması ve iyileştirilmesi için kullanılan Siemens PLM ürün ailesinin bir üyesidir.

Bir ürünün tasarım, planlama, imalat süreçlerinden geçip pazara ulaştırılması için geçen sürecin kısalmasında, fabrika imalat organizasyonlarının dijitalleştirilip görsel olarak sunulmasının katkısı büyüktür. Üç boyutlu ürün bilgisi ile birlikte imalat kaynaklarının da görsel olarak doğrulayabilmek, optimize etmek ve işletmeyi sanal olarak devreye almak hızı, kaliteyi ve verimliliği doğrudan arttırır. Process Simulate, simülasyon ve analiz araçlarıyla fabrikanızda verimliliği, süreçlerinizde kaliteyi, işletmenizde üretim hızınızı artırır.

Process Simulate ile

İmalat adımlarınızı denetleyin, dengeleyin ve optimize edin.

Planlama ve otomasyon programlama zamanlarınızı %40’a kadar hızlandırın.

Olay bazlı (Event Based) ve Sinyal bazlı (Signal Driven) simülasyonlar kullanarak sanal devreye alma ile imalat hattınızın kurulum, test ve devreye alma süresini önemli ölçüde kısaltın.

Ürünlerinizin, makinelerinizin, robotlarınızın, otomasyon sistemlerinizin, bedensel iş gücü kaynaklarınızın, imalat süreçlerinizin, gerçek robot programlarınızın ve PLC sinyallerinizin içinde olduğu gerçekçi bir dijital ikiz oluşturun.

Ticari değerinizi arttırın

Günümüzde ürünler giderek kişiselleşmekte, özelleşmekte ve bunlara bağlı olarak imalat zorlukları artmaktadır. Üreticiler bu zorluklara rağmen ürünlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pazara girmesini isterler. Mühendislerden, maliyet, kalite ve üretim hedeflerine uyan kusursuz ürün ortaya koyması beklenir. Bu zorluklarla başa çıkmak için öncü kuruluşlar, kurumsal tecrübelerinden, insan kaynaklarından ve teknolojilerinden yararlanırlar. Teknoloji, diğer birikimlere oranla daha hızlı kurulur ve etkisini hemen gösterir. Teknolojinin bir konusu da dijital modelleme, planlama ve doğrulama yazılımlarıdır. Üç boyutlu modelleme, bilgisayar destekli imalat ve sanal devreye alma yazılımları ile ürünün imalatına yönelik karmaşık süreçler hızlı bir şekilde yapılırken, prototip ve fiziksel deneme maliyetleri de azaltılır. Üretilecek ürün de en başından doğrulanmış olur. Günümüzde bu doğrulama işlemleri otomatik olarak arka planda işler duruma gelmiştir. Bu da işletmenin üretim kaynaklarının ve üretim süreçlerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalara odaklanabilmesine imkan verir.

Process Simulate, üretim süreçlerinin oluşturulması, planlanması, optimizasyonu ve doğrulanması için kullanılan gelişmiş hesaplama araçlarına sahip, imalat süreçleriyle iç-içe bir yazılımdır. Process simulate ile bir imalat ortamının çalışması %100 gerçekçi bir şekilde yapılabilir. Bir imalat sürecinin süresi veya döngü süreleri büyük bir doğrulukla hesaplanabilir. Process Simulate montaj, kaynak, boyama, proses geliştirme, hat dengeleme, PLC programlama, robotik programlama, ergonomi gibi mühendislik disiplinleriyle iç-içedir. Bir imalat hattının oluşturulmasındaki bütün fazlarda etkin bir şekilde kullanılabilen birçok hesaplama ve analiz araçlarından oluşur. Montaj operasyonları, insanlar ile yapılan taşıma, yerleştirme, kontrol gibi operasyonlar, makinalar ile ilgili prosedürler ve robotik işler kolaylıkla simülasyon ortamına aktarılabilir.

Process Simulate ile özel süreçlerinizi planlayın

Montaj Simülasyonları

Process Simulate, bir montaj prosesinin fizibilitesinin hesaplanmasını sağlar. Bir ürünün, montaj sırasını, montaj prosesinin zamanlamasını, montaj adımlarını, süreç analizini oluşturmaya ve raporlamaya imkan verir.

Jack Simülasyonları

Process Simulate Human, bir çalışma istasyonunda, ürün, araç ve gereçlerin çalışanlar tarafından ulaşılabilirliğinden ve işlerin rahatça yapılabilirliğinden emin olmak için kullanılır. Böylece montaj ve bakım işleri kolayca planlanabilir ve süreleri bilinebilir. Process Simulate, beden gücü ile gerçekleştirilen operasyonların ergonomik analizlerinin yapılmasında ve bu operasyonların iyileştirilmesinde kullanılan güçlü hesaplama araçlarına sahiptir. Bu araçlar ile gerçekçi iş etütleri oluşturulabilir ve endüstriyel ergonomi standartlarına uygun iş süreleri hesaplanabilir.

Punta Kaynak Simülasyonları

Process simulate Spot Weld, punta kaynak operasyonlarının, tasarımdan programlama aşamasına kadar üç boyutlu simülasyon desteği sağlar. Gerçekçi robot hareketleri ile kaynak noktalarına yaklaşma ve çarpışmalardan kaçınma rotalarını oluşturma, operasyon süresini hesaplama, en iyi kaynak tabancasını seçme imkanları tanır.

Robotik ve Otomasyon Simülasyonları

Process Simulate Robotics, karmaşık ve zorluk derecesi yüksek robotik hücrelerin tasarlanmasında simülasyon desteği sunar. Bu sayede çok robotlu hücrelerde robotların senkronizasyonu kolaylıkla yapılabilir. Bir imalat hücresinde çarpışma olmadan robot-robot, robot-insan işbirliği gerektiren karmaşık işlerin oluşturulması sağlanır. Robotik çevrim süreleri yüksek hassasiyetle hesaplanabilir.

Sanal Devreye Alma, Dijital ikiz

Process Simulate Commissioning, robotik ve otomasyon hattının imalat ve mühendislik verilerini kullanarak, tasarım aşamasından imalat hattı kurulumuna ve düzenlenmesine kadar destek sağlar. Robotik ve otomasyon hatlarının mekanik, elektrik, elektronik ve PLC entegrasyonu ile çeşitli mühendislik disiplinlerinin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırır. Process Simulate, gerçek robot programlarını kullanarak, gerçek PLC kodları ile bir imalat ortamının gerçekçi mekanik davranışlarını görebildiğiniz en gerçekçi dijital ikiz oluşturma platformudur.

Process Simulate ile Robot Hücre İncelemesi

Fikstürlere, konveyorlara ve tutuculara sensörler yerleştirin, akıllı aygıtlar oluşturun. Akıllı aygıtları birbirleriyle haberleştirin ve birbirini kontrol eden imalat senaryoları oluşturun.

Bu örnek hücrede, fikstürdeki bir parçayı tanıyarak kaynak yapan bir robot ve kaynak işlemi tamamlanmış bir parçayı fikstürden alıp konveyöre taşıyan bir robot, aralarında haberleşerek birbirlerinin çalışma alanlarına müdaha etmeden birlikte çalışıyor.

Process Simulate ile Fikstür Kinematik İncelemesi

Kinematik editör ile bir aygıtın nasıl çalıştığını canlandırabilir, çeşitli aygıt operasyonlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda bir fikstürün açık ve kapalı pozlarının nasıl oluşturulduğunu, kinematik özelliklerinin nasıl tanımlandığını görebilirsiniz.

Process Simulate ile ABB 6600 kinematik inceleme

Process Simulate ile bir robotun nasıl çalıştığını canlandırabilir, genelleştirilmiş robot operasyonlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda bir robotun eksenlerini tanıyabilir, direkt kinematik ve ters kinematik ile TCP konumunun nasıl değiştirildiğini görebilirsiniz.

PS ile CNC -Robot Entegrasyonu

Bu örnek robot hücresinde bir robot ile bir dik işleme merkezi gerçekte olduğu gibi haberleşme sinyalleri ile entegre bir şekilde çalışıyor. Bu hücreye ait bir kontrol paneli var. Bir buton ile konveyor çalışmaya başlıyor. Parçanın çeşitli yerlerde algılandığı sensörler ile olaylar gerçekleşiyor. Bunlar olurken ikaz lambası da olaylara göre tepki veriyor.

Yerleşim planı tamamlanmış, çarpışma ve erişim problemleri çözülmüş, çevrim süreleri iyileştirilmiş bir robot hücresini, olay bazlı simülasyon modunda çalıştırın. Robot programlarını hazırlayın. Sensörler ile olayları takip edin, soft PLC kodları ile akıllı aygıtları ve robotları entegre edin. Hücre içi sinyallerinizi haritalandırın ve haberleşme problemlerini çözün.

Process Simulate Tanıtım Broşürü

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için formumuzu doldurabilirsiniz.

İletişim Formu

Kullanıcı Gizlilik Hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.