Skip links

CAD ile İletişim ve İşbirliği

Müşterileriniz ve Tedarik Zinciriniz ile Etkili Çalışmak için CAD Collaboration ve Design Review Yazılımını kullanın.

NX ürün geliştirme çözümleri, diğer ürün geliştirme sistemleri kullandıklarında veya hiç CAD paketi kullanmadıklarında bile, iş ortakları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurmanıza ve ortak çalışmanıza yardımcı olacak teknolojiler ve yardımcı programlar içerir.

JT Verileri ile İletişim ve İşbirliğini Etkinleştirme

İşbirlikçi tasarım için NX, pek çok ürün geliştirme sistemi tarafından desteklenen, CAD ile neutral bir değişim biçimi olan JT veri formatını kapsamlı bir şekilde kullanmaktadır. Diğer CAD sistemlerini kullanan ortaklar, görselleştirme, ortak çalışma, veri paylaşımı, montaj takımı ve bağlam tasarımında NX ile bütünleşmek için bu formatı kullanabilirler.

JT biçimi, geniş bir kabul görmüş tasarım, simülasyon ve üretim birlikte işlerliği standardı olup, geniş bir yazılım satıcıları ve kullanıcı topluluğu tarafından desteklenmektedir. Ürün ve süreç bilgileri için tarafsız bir format olan JT, geleneksel CAD teknolojisini kullanmayan organizasyon üyelerine bile değer zinciri boyunca dağıtım için mükemmel bir araçtır.

Ücretsiz Tasarım İnceleme Yazılımı

NX, aynı zamanda, işbirlikçi tasarım değerlendirmeleri için ücretsiz bir yazılım aracı olan XpresReview tarafından da desteklenmektedir. XpresReview ile 3D modeller ve PMI (ürün ve üretim bilgileri), 2D çizimler, resimler, filmler, ofis belgeleri ve PDF dosyaları da dahil olmak üzere paketlenmiş işbirliği dosyaları oluşturabilirsiniz. XpresReview kullanan müşterileriniz ve tedarikçileriniz, işbirliği dosyalarını görüntüleyebilir ve sorgulayabilir, ölçebilir, bölüm görüntülemeleri oluşturabilir ve işaretleme belgelerini oluşturabilir.