Polarion

Siemens Polarion Uygulama Yaşam Döngüsü Yazılım Program Çözümleri

Polarion

Polarion® Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Çözümlerine Genel Bakış

Polarion, %100 tarayıcı tabanlı bütünleşik bir uygulama yaşam döngüsü yönetimi çözümüdür.Siemens Polarion Uygulama Yaşam Döngüsü Yazılım Program Çözümleri

Polarion ile karmaşık yazılım sistemlerinizin gereksinimlerinin tanımlanması, geliştirilmesi, test süreçlerinin yönetilmesi bütünleşik bir yapı içerisinde gerçekleştirilir.  Dağınık ekiplerin aynı sistem içerisinde çalışmasını sağlayan Polarion, esnek mimarisi ve lisanslama olanakları ile, birkaç kişilik küçük ekiplerden binlerce kişilik büyük ekiplere kadar büyüyebilen ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Polarion® ALM™ —Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Çözümü

Uygulama yaşam döngünüzde baştan sona izlenebilirliği ve görünürlüğü korurken daha hızlı ve daha kolay hareket edin.

Karmaşık yazılım sistemlerini, hem  küçük ekiplere hem de binlerce kullanıcıya hizmet verebilen %100 tarayıcı tabanlı bir çözümde tanımlayın, oluşturun, test edin ve yönetin.

Ekipler ve projeler arasında işbirlikleri oluşturun, gereksinim yönetimi, kodlama, test ve sürüm yönetimi için tek ve bütünleşik bir çözümle uygulama geliştirme süreçlerinizi iyileştirin.

Detaylı bilgi için tıklayın

“Elektrik, mekanik ve yazılım sistemlerinde uçtan uca mühendislik”

PLM-ALM Entegrasyonu

Polarion, ürün geliştirme organizasyonlarının, ALM- PLM verilerini ve süreçlerini çift yönlü bağlayarak tek bir  ürün ekosistemine sahip olmasını sağlar.

ALM-PLM Entegrasyonu, yazılım ve donanımları doğru bir şekilde ilişkilendirerek, ürün yaşam döngüsünün bütün aşamalarında izlenebilirliği sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Polarion® REQUIREMENTS™ — Komple Gereksinim Yönetimi Çözümü

Polarion  REQUIREMENTS, ekiplerinizin kendi aşina oldukları ortamlarda çalışmasını  sağlayan, şeffaf ve güvenilir bir işbirliği ortamı yaratmak amacıyla geliştirilmiştir.  

Başka bir yerde bulamayacağınız özel bir yenilik olan Polarion LiveDoc ™ - çevrimiçi yapılandırılmış gereksinim belgeleri, her boyuttaki şirketin gereksinimleri toplaması, yazması, onaylaması, doğrulaması ve yönetmesini sağlıyor.

Gereksinimlerinizi, herhangi bir kurulum yapılmasına gerek olmadan , sadece ilave lisanslarla Polarion Test Yönetimi ve ALM çözümleri ile sorunsuz bir şekilde birleştirin.

Detaylı bilgi için tıklayın

Uzantılar (Extensions)

Polarion, Açık Sistemlerin önemi dikkate alınarak  kolay entegrasyonlar için tasarlanmıştır.

Polarion Extension Portal, üzerinde 200’den fazla şablon, uzantı, konnektör ile entegrasyon ve birlikte çalışabilmeyi destekler.

Sıklıkla kullanılan çözümler ile hazır entegrasyonlar sağlar. Ücretsiz ve açık API’ler ile kendi uygulama ve uzantılarınızı geliştirmenizi sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Yazılım Denetimleri, Metrikler ve Raporlar(Software Audits, Metrics & Reports)

Ayrıntılı analitik ve gerçek zamanlı durum raporları ile karar alma ve proje uygulamalarını iyileştirin. Gösterge panelleri ile, planlanan gereksinim, görev, değişiklik istekleri, vb.nin  gerçek durumlarını izleyin.

Detaylı bilgi için tıklayın

Yazılım Değişimi ve Konfigürasyon Yönetimi (Software Change & Configuration Management)

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca yazılım bütünlüğünü ve izlenebilirliğini korumak için değişikliği sistematik olarak kontrol edin.

Detaylı bilgi için tıklayın

Yazılım Gereksinimleri Yönetimi (Software Requirements Management)

Tüm proje yaşam döngüsü boyunca karmaşık sistemler için gereksinimleri etkin bir şekilde toplayın, yazın, onaylayın ve yönetin.

Detaylı bilgi için tıklayın

Polarion® QA™ — Komple yazılım kalite güvencesi ve test çözümü (Complete software quality assurance and testing solution)

Tüm test yönetimi faaliyetlerinizi işbirlikçi bir Kalite Güvencesi ortamında tasarlayın, koordine edin ve izleyin.

Her türlü test metodolojisi, aracı ve ekibi için birleşik test platformumuzun esnekliğinden yararlanın. Polarion ile, küçük gruplar tek bir ortamda hızlıca  ekip organizasyonu oluşturulmasından yararlanır. Projeler, hazır şablonlar ve hafif süreçlerle hızlıca başlatılabilir.

Kurumsal Kalite Departmanları, limitsiz sayıda projeyi birlikte yürütürken, detaylı test süreçlerini yönetebilir, hem otomatik hem de manuel olarak test aktiviteleri yaparken aynı zamanda senkron ve tamamen izlenebilir olmasını sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Polarion® VARIANTS™

Variants Add-on

Endüstri lideri teknoloji ve entegrasyonlarla karmaşık ürün versiyonları ve varyantlarını hızlı ve etkili bir şekilde tasarlayın, geliştirin ve yönetin.

Detaylı bilgi için tıklayın

Yazılım Varyantları Yönetimi (Software Variants Management)

Yazılım varyantlarını ve uyarlamayı, özellik, fonksiyonalite, desteklenen ortamlar, pazardaki önemli  noktalar, kalite özellikleri, işletme kısıtlamaları vb. bağlamında yönetin.

Her bir varyant için dinamik olarak gereksinim seti oluşturun, istenen özelliklerle eşleştirin.

  • Etki Analizi
  • Açık Mimari
  • Yeniden Kullanılabilir Varlığa Bağlı Depolar
  • İş Akışı Tabanlı Süreç Yönetimi

Detaylı bilgi için tıklayın

Siemens Polarion ALM - Uygulama Yaşam Döngüsü Çözümleri detaylı Türkçe Anlatımlı Sunumu için tıklayın

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.