Skip links

İşinizi Dönüştürün

PLM işinizi bir üst seviyeye çıkarmanıza yardım eder. İşinizi dönüştüren bu çözümleri ürününüzün yaşam döngüsüne başarılı bir şekilde uyguladığınızda, işinizi ürün maliyeti, kalite, sürdürülebilirlik, sistem mühendisliği konularında geliştirir.

Kalite Sorunları Yönetimi – CAPA (Corrective and Preventive Action)

Teamcenter, kritik ürün kalite verilerinin bütün işletmeniz boyunca izlenebilir, analiz edilebilir ve paylaşılabilir olmasını sağlar. Tasarım, imalat ve kalite ekipleriniz 6 Sigma ve Lean insiyatiflerine uygun olarak aynı bilgiyi kullanabilir. Teamcenter CAPA çözümü, çeşitli formatlardaki şikayetleri, hasar ve uyumsuzluk bildirimlerini alır, sistematik bir süreç içinde değerlendirir ve çözüme ulaşmasını sağlar.Sorunların kayıt altına alınmasından değişiklik bildirimlerine kadar kalite süreçlerinizi düzenleyerek toplam kalite maliyetlerinizin düşmesini sağlayabilirsiniz.

Teamcenter CAPA çözümü ile; Ürün kalitesi problemlerini 8D ve ISO standartlarını kullanarak, sistematik şekilde görür, analiz eder, çözer, Kalite sorunlarının tüm ekip tarafından görülebilmesini sağlar, Kalite kaynaklı memnuniyetsizlik ve maliyetleri en aza indirirsiniz.

Ürün Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimini ürün yaşam döngüsünün erken aşamalarında gerçekleştirerek ürün karlılığını kontrol edin ve maliyet konusunda akıllı kararlar alın.

PLM süreçlerinize maliyet analizi ve tahminini entegre ederek, şirketinizin karlılığını etkileyebilirsiniz. Teamcenter Ürün Maliyet Yönetimi (Product Cost Management) çözümleri ile risklerinizi azaltır, pazara ürün sunma süresini kısaltır ve karlılığınızı arttırabilirsiniz.

Teamcenter Product Cost Management, ürün maliyetlerini simüle edebilir, analizlerinizin sonucunda optimum maliyetteki ürün kararlarınızı alabilirsiniz.

Doğru ve detaylı maliyet tahminleri, malzeme maliyeti, işgücü ve üretim süreçleri gibi ortak bilgilere ve sizin diğer maliyet parametrelerinize dayalıdır. Teamcenter Product Cost Management ile doğru zamanda doğru kararları alarak şirketinizin karlılığını arttırırsınız.

Çervresel Uyumluluk ve Ürün Sürdürülebilirliği

Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir ürünler geliştirerek (DfE – Design for Environment) “Yeşil” insiyatifi destekleyebilirsiniz.

Teamcenter, yeşil gelişimini desteklemek ve çevreyle uyumlu ürünler üretebilmeniz için malzeme uygunluk çözümü ile Sürdürülebilirlik ve Çevre için Tasarım (DfE) insiyatifi için gerekli platform oluşturmanıza yardım eder.

Teamcenter, farklı yerlerdeki farklı çevre mevzuatlarına uygun olarak ürün geliştirmenizi sağlar. Bugünün pazarlarında rekabetçi kalabilmek için, pek çok üretici Çevresel Uyumluluk ve Ürün Sürdürülebilirliği konularını ele alınması gereken konuların başında tutumaktadır.

Çevresel uyumluluk hedeflerinizi desteklemek için, PLM platformunuzun üzerinde geliştirilmiş, sürdürülemez malzeme ve bileşenlerinizi devre dışı bırakacak, bunların yerine yeni, modern, çevreyle uyumlu ve Yeşil malzemelerle çalışmanızı sağlayacak bir sürdürülebilirlik çerçevesine ihtiyacınız vardır.

Teamcenter’ın sunduğu Çevresel Uyumluluk ve Ürün Sürdürülebilirlik çözümü, ikame malzeme seviyesine kadar ürünlerinizdeki malzeme değişikliklerini izler ve kontrol eder. Ürünlerinizdeki tehlikeli malzemelerinizin kullanımını limitleyebilir, REACH, RoHS, Conflict Minerals, vb. gibi mevzuatlarla olan uyumsuzluk riskini en aza indirebilirsiniz. Firmanızın çevresel uyumluluk ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanızı sağlarken, yaratıcı ve çevre dostu ürünlerle müşteri sadakatinizi arttırabilirsiniz.

Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği ile ürün performansını arttırabilirsiniz.

Teamcenter Sistem Mühendisliği yetenekleri ile ürünlerin hedeflenen düzeyde performans gösterebilmesi için sistemler düzeyinde davranışsal, fonksiyonel ve mantıksal tanımlamalar oluşturabilirsiniz. Sistem analizi ve doğrulama yetenekleri kullanılarak, fiziksel prototipler oluşturmadan önce sistem ve altsistemleri birbirleriyle ilişkilerini oluşturabilir, modelleyebilir ve simule edebilirsiniz.

Arabadan cep telefonuna, uçaktan rüzgar türbününe kadar ürün geliştirmede en karmaşık kısım mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerinin aralarındaki etkileşimi yönetmektir.

Ürünün tamamı düşünüldüğünde, iş sadece istenen ürünün bileşenlerinin tasarlanması değil, aynı zamanda hangi ortamda çalışacağı, atık hale gelmesi durumu, operatör güvenliği, garanti şartları gibi uzun bir listenin dikkate alınması gereğidir.

Ürününüze tüm bir sistem olarak yaklaşabilmeniz için Teamcenter sizlere, PLM ortamınız içinde kullanabileceğiniz işbirlikçi, kapalı devre, model bazlı Sistem Mühendisliği ortamı sunar. Teamcenter, Sistem Mühendisliği çözümü ile ürününüzü farklı domainler üzerindeki ilişkileri ile birlikte anlayabilmeniz için gerekli olan sistem mimarisi, sistem modelleme, sistem simülasyonu ve gereksinim yönetimi çözümlerini firmanızın bütün ürün ve süreç veritabanı üzerinde sunar.

Bütün etkenleri ve entegrasyon tanımlamalarını tek bir sistem mimarisi üzerinde dikkate alarak çalışacağınız bu yapı, farklı domainlerin birbirleri ile etkileşimlerinin başarısızlığından kaynaklanan riskleri minimize eder.

Teamcenter Sistem Mühendisliği çözümü, gereksinimlerle uyumlu geliştirmenize yardım eder.

PLM Platformunu Keşfedin

Her Teamcenter projesinin temeli aynı sağlam ve geleceğe açık PLM platformudur.

Teamcenter’ın sahip olduğu PLM platformunu keşfederek kullanılabilirlik, genişletilebilirlik ve uygulanabilirlik yeteneklerini keşfedin.

Siemens NX 30 Günlük Deneme Sürümü