Skip links

NX Aerospace Sheet Metal Yazılımı

Havacılık ve Ürün Mühendisliği

Günümüzde uçak endüstrisindeki firmalar, kilit müşterilerini dahi etkileyen ciddi ve sıkıntılı iş süreçlerinden geçmekteler. Bugün artık havacılık firmaları için son derece dağınık bir şekilde mevcut olan ürün gelişim ortamını koordine edebilmek ve eş zamanlı kılabilmek rekabetçi olabilmenin ve uzun dönem başarının anahtarı konumunda. Modern havacılık programlarının maliyet, zamanlama ve performans hedefleri, verimliliği başarma yolunda önemli bir paya sahip. Daha kısa süren geliştirme, imalat ve montajlama zamanları ile, havacılık şirketleri verimliliği en optimum hale getirebilmek için ürün geliştirme, üretim, mühendislik, tasarım işlemlerinde ileri teknoloji kullanmak zorundalar. Tüm bu zorluklarla beraber, her başarılı şirket üretim erteleme ve daha da kötüsü sipariş iptal etme riskiyle karşı karşıya gelebiliyor. Bu aşamada, Siemens PLM Software şirketinin Türkiye Distribütörü olarak Boğaziçi Yazılım, NX Aerospace Sheet Metal ile havacılık ve ürün mühendisliğine ivme vermek için gereken kapasite ve teknolojiyi kullanıcılarla buluşturuyor.

NX Aerospace Sheet Metal Yazılımı

NX Aerospace Sheet Metal yazılımı, uçak mühendisleri için avantajlı bir çözümdür. Çünkü bu yazılım uçak gövdelerinde en bilinen tipteki sac levha kısımlarını modelleme üzerine odaklanılmış bir tasarım ortamı sunar. Aerospace Sheet Metal’in modelleme ortamı, tüm gerekli özelliklere kolay erişim sağlayarak aerodinamik iş akışını destekler. Bir kısım yaratıldığında, havacılık çizim standartlarını takip eden düz kalıpları kolayca yaratmak için otomatik olarak açınımı alınabilir. Uçak gövdesi parçaları kısa zaman içerisinde modellenebilir veya tasarım değişiklikleri uygulanabilir.

Temel İşlevsellik

NX Aerospace Sheet Metal, ilk kez NX 4 ile kullanıcılara sunulmuştur. NX Aerospace Sheet Metal, bir uçak gövdesinde bulunan en temel sac metal levhalarının tasarımı için odaklanmış kullanıcı ortamı sağlayan bir NX modelleme uygulamasıdır. Bu parçalar, iç ve dış büküm kalıp ayrım hattına bağlı destek kirişlerini (support ribs) ve braketlerini (brackets) içerdiği gibi diğer iç uçak gövdesi yapılarını da içerir. Bu lineer olmayan sac metal uçak gövdesi kısımları genellikle hidrolik ve kademeli preslerden şekillendirilir. NX Aerospace Sheet Metal, kullanıcıya sac metal kısımların tasarımında optimize bir ortam sunmak için NX Sheet Metal’deki aynı yaklaşımı baz alır. Büküm yarıçapı, “k” faktörü (natural factor) ve malzeme kalınlığı gibi genel sac metal parametrelerini şirket ve endüstri standartlarına göre tanımlanabilir.

Tipik bir uçak gövdesindeki yüksek sayıda sac metal parçalarında, NX Aerospace Sheet Metal şirketlerin maliyet ve tasarım zamanından önemli ölçüde tasarruf yapmalarına yardımcı olur. NX Aerospace Sheet Metal, NX Sheet Metal’in tasarım kapasitesini havacılığa özgü özellikler sağlayarak genişletmiştir.

NX Aerospace Sheet Metal yazılımı, havacılık özelliği olmayan modellemelere kıyasla büyük zaman tasarrufu sağlar. Aerospace Sheet Metal düz kalıpları çok farklı müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Ayrıca veri girdirmekten ziyade gerekli değerleri bir listeden seçmeyi mümkün kılarak kullanıcı etkileşimini kolaylaştırır ve imalat sürecini daha büyük havacılık sac metal kısımları yaratma kabiliyeti ile destekler.