Skip links

NX ile Daha Akıllı Mühendislik Kararları

Daha Akıllı Mühendislik Kararları

Günümüzde şirketler simülasyonu kullanarak değişik tasarım alternatiflerini değerlendiriyor, deneyler yapıyor ve ürünün performansı hakkında bilgi alıyor ve bu sayede yenilikçi bir yapı kazanıyor.

Ne yazık ki bazı şirketler simülasyon yatırımlarının tam potansiyelinin farkına varamayıp simülasyonu ana ürün geliştirmesistemlerinin dışında bırakıyor NX’in, ürünün geliştirilme sürecinde çok erken
kapsamlı simülasyon araçları, ürünle ilgili kararları daha erken vermenizi ve değişiklikleri yapmanızı bu sayede süreden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Modern CAE Ortamı

NX CAE, daha akıllı ürün kararları verebilmek için gerekli yüksek kaliteli performans sonuçlarına ihtiyacı olan analist ve tasarımcıların kullanımı için hazırlanmış modern ve çok disiplinli birileri analiz ortamıdır. Tek disiplinli birbiriyle bağlı olmayan programların aksine, NX sınıfının en iyi analiz modellemesini ısı, akış, yapı, hareket ve optimizasyon simülasyonlarıyla tek bir ortamda toplar. Aynı zamanda simülasyon verisinin yönetimini analistin iş akışının içine koyar, bu sayede bu verilerin kaybolmadan saklanması sağlanmış olur. Son olarak, NX CAE analist ve tasarımcılar arasındaki iş birliğini artırarak “analiz güdümlü” tasarım yapılabilmesini sağlar.

Avantajları

• Model hazırlama suresini %70’e varan bir düzeyde azaltır.
• Tasarım ve analizsuresini kısaltır.
• CAE en iyi uygulamalarını da alıp yeniden kullanarak ekip verimliliğini artırır.
• Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi değerlendirir
• Performansı ürün gereksinimlerine bağlı olarak izler ve doğrular