Skip links

PLM Genişleme Platformu

Teamcenter ile PLM platformunuzu genişletin

Ürün Yaşam Döngüsünde PLM Değerini Arttırmak

Temel PDM yapısının oluşturulmasından sonraki adım ilgili alanlara ve süreçlere bakmak, gereksinimlerini yönetmek, tedarikçi ilişkilerini kurmak, üretim ve hizmet ile mühendislik süreçlerinizi bağlamaktır. Özetle ürün yaşam döngüsü boyunca PLM’in değerini arttırmak olarak görülür.

Gereksinim Yönetimi

Doğru ürünleri sunmak ve gereken doğru kararları alabilmeniz için gereksinimlerinizin gözden kaçmasını engelleyin.

Teamcenter, sözleşmelerden ve diğer zorunluluklardan doğan ürün gereksinimlerinin bütün ürün yaşam döngüsü boyunca görülebilir ve kullanılabilir olmasını sağlar.

Teamcenter gereksinim yönetimi yetenekleri ile ürünlerinize müşterilerinizin sesini yansıttığınızdan emin olursunuz. Müşteri gereksinimlerinin ne olduğunun tüm ekipleriniz tarafından bütün ürün yaşam döngüsü boyunca görülür ve kullanılır olması, çalışanlarınızın doğru bilgiyle doğru ürün kararları almasını sağlarken firmanızın doğru pazarlara doğru ürünlerle ulaşmasını, böylelikle performans ve gelir hedeflerine erişmenizi sağlar.

Ürün gereksinimleri, devlet mevzuatları, endüstri standartları, şirket zorunlulukları, pazar ihtiyaçları, sözleşme taahhütleri ve tüketici beklentileri gibi değişkenlik gösteren çeşitli kaynaklardan gelir. Sadece bu kaynaklardan gelen ve sürekli değişen bu gereksinimlerin takibi değil, aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim ekipleriniz için bu gereksinimlerin güncel tutulması ve ilgili birimlerle paylaşılması gerekmektedir.

Teamcenter gereksinim yönetimi çözümü karar vericilerin gereksinimleri tüm kaynaklardan görmelerine ve ilişki kurmalarına yardımcı olur. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ile gereksinim yönetiminizi entegre ederek ürün yaşam döngüsünde yer alan tüm kullanıcılar için izole ve bağımsız tablo ve belgelerden arındırılmış bir ortam sağlarsınız. Teamcenter gereksinim yönetimi ile şirketiniz içerisindeki tüm gereksinimlerin izlenebilir, güncel, doğru ve güvenilebilir bilgiler olmasını sağlarsınız.

Ürün geliştirme, üretim ya da tedarik zincirinde hangi birimde çalıştığınız farketmeksizin, doğru kararlar alarak doğru ürünler sunmak için gereksinimlere başvurabilirsiniz.

Servis Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLM)

Kurumsal Varlık Yönetimine dayalı servis bilgi yönetimi çözümleri ile servis gelirlerinizi ve karlılığınızı arttırın.

Teamcenter lojistik, bakım ve mühendislik birimleriniz için gerekli olan hizmet ve ürün bilgisi için tek bir kaynak sağlayarak PLM vizyonu ile servis ömrü yönetimi stratejilerinizi birleştirir. Ortak bir SLM-PLM platformu, yalın servis operasyonları ve artan varlık performansları ile servis operasyonunuzun karlı büyümesini sağlar.

Hizmet Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLM) stratejisi müşterilerinize en kaliteli ürün değerini sunarken şirketinizin servis hizmetlerinden gelir ve kar elde etmesine yardımcı olur. Teamcenter SLM çözümü ile genel ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) vizyonunuza ürün yaşam döngüsünün servis ve destek aşamalarını da dahil etmiş olursunuz.

Teamcenter, üretim firmalarında ürün mühendisliği ve servis operasyonları arasındaki iki yönlü işbirliğini desteklemek için PLM ile SLM’i bir bütün olarak sunar.

Servis ekipleriniz, mühendislik ve üretim birimlerinizin oluşturduğu ürün bilgilerini kullanarak servis planlama ve operasyonunu iyileştirir. Bunun karşılığında servis ekipleriniz servis edilebilirlik ve güvenilirlik için ürün tasarımlarını geliştirebilmek adına mühendislik birimlerine geri bildirim sağlayabilirler.

Teamcenter hizmet şirketleri için kurumsal varlık yönetimi ve servis yaşam döngüsü yönetimi çözümleri sunarak, hizmet birimlerinizin destek gereksinimleri konusunda ortak bir bakış açısı paylaşmalarını sağlar. Servis ekipleriniz daha fazla uyum, daha hızlı hizmet ve daha düşük maliyetler için iletişim kurabilir ve operasyonel faaliyetleri koordine edebilirler.

Teamcenter Service Lifecycle Management çözümü ile;

  • Servis bilgi yönetiminizi ve değerini arttırabilir,
  • Etkili servis planları oluşturabilir,
  • Program görünürlüğü ile servis işlerinizi optimize edebilir,
  • Çalışma talimatları ile servis teknisyenlerinizi güçlendirebilirsiniz.

Üretim Süreçlerinin Yönetimi

Tecnomatix ile entegre bir Teamcenter PLM sistemi size üretimden mühendislik süreçlerinize kadar tüm yaşam döngüsünü destekleyen tek, ölçeklenebilir ve güvenli üretim verileri sağlar. Ürün, süreç, kaynak ve tesisler için tek bir kaynaktan bütünüyle yönetilen bilgiler ile karlılığı büyük ölçüde arttırmak, pazara çıkış süresini azaltmak ve kaliteli üretim için ürün inovasyonu üzerindeki üretim nüfusunuzu arttırabilirsiniz.

Teamcenter Manufacturing Process Management çözümleri ile;

  • Esnek üretim planları oluşturabilir,
  • Üretim simülasyonları yapabilir,
  • Üretimin bütün kaynaklarını kontrol edebilirsiniz.

Tedarikçi Entegrasyonu

Verimliliği arttırmak ve riski azaltmak için tedarik zinciri ile işbirliği.

Teamcenter, ürün planlama, direkt malzeme tedarik, geliştirme ve destek konularında tedarikçilerle daha iyi işbirliği yapabilmek için küresel tedarikçilerle entegrasyon çözümleri sunar. Teamcenter, OEM’lerle tedarikçilerin birbirleri ile uyumlu çalışmaları için gereken güvenli veri alışverişi ve versiyon kontrollerini sağlar.

Teamcenter, tedarikçilerle işbirliği portalı, tedarikçi yönetimi, tasarım verisi alışverişi gibi yeteneklerle, tedarikçi firmalarla farklı seviyelerde entegrasyon yetenekleri sunar.

Ürün yaşam döngünüzün her aşaması boyunca dahili ve harici tüm bilgileri yönetebilir, süreçleri kontrol edebilirsiniz. Ürün yaşam döngüsünün erken aşamalarında tedarikçileri de işin içine sokarak doğru tedarikçi bilgisinin her departman tarafından görülebilmesini sağlayabilirsiniz. Satın alınan bileşenler hakkında daha iyi kararlar ve güvenilir bir tedarikçi analizi elde edebilirsiniz.

Siemens NX 30 Günlük Deneme Sürümü