Skip links

PLM İçinde Yazılım Tasarım Yönetimi

Yazılım Tasarımı
Gömülü sistemler için yazılım tasarım yönetimi, elektronik donanım ve mekanik parçaların tasarımı ve yönetimi ile içsel bir bağımlılığa sahiptir. Teamcenter-Polarion birlikte çalışabilirliği, yazılım gereksinimlerini ve tasarım nesnelerini (kod, işlevler, test senaryoları, modeller, vb.) diğer etki alanlarından gelen verileri yönetme, bağlama ve izleme yeteneği sağlar. Ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında, tüm etki alanları arası ilişkileri ve bağımlılıkları daha iyi anlamanıza olanak tanır.

Yazılım tasarım yönetimi, teslimattan bakıma kadar, ürün tanıtımını hızlandırmak için tüm ürün bağlamında yazılım yaşam döngüsünü destekler ve yazılım ile donanımın birlikte çalışmasını sağlar.

Çoklu alan entegrasyon çerçevesinden yararlanan Teamcenter for PLM ve Polarion for ALM entegrasyonu, araçların, verilerin ve süreçlerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmesini sağlar.

Etkili etki alanları arası işbirliğini teşvik eden ALM-PLM birlikte çalışabilirliği
ALM-PLM Birlikte Çalışabilirliği
ALM-PLM birlikte çalışabilirliği, yazılım geliştirme için uygulama yaşam döngüsü yönetimini (ALM) ürünün diğer alanlarını yönetmek için kullandığınız ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek etki alanları arası işbirliğini destekler. Teamcenter ve Polarion ALM’nin ALM-PLM birlikte çalışabilirliği, Polarion’un gelişmiş yazılım uygulama geliştirme yeteneklerini Teamcenter uygulama portföyünün ürün yaşam döngüsü yönetimi özellikleriyle etkili bir şekilde birleştirir.

Polarion ALM ve Teamcenter’ın ALM-PLM birlikte çalışabilirliğini kullanan ürün geliştirme kuruluşları, disiplinler arası izlenebilirlik ile hem yazılım hem de ürün gereksinimlerini karşılayan mekanik ve elektronik sistemleri daha kolay bir şekilde geliştirebilirler. Ürün gereksinimlerinden türetilen yazılım gereksinimlerinden başlayarak, entegre çözüm, etki alanları arası ekiplerin yazılımın ürün işlevleriyle nasıl ilişkili olduğu konusunda daha net bir tanıma sahip olmasını, yazılım ve donanım gereksinimlerini uygulamaya bağlamasını, etki alanları arası ilişkiler ve bağımlılıkları kurmasını ve izlemesini sağlar.

Etki alanları arasında gereksinimleri açıkça belirleyin
Alanlar arası gereksinimlerin izlenebilirliği, başarılı ürün geliştirmenin önemli bir bileşenidir ve Polarion ALM-Teamcenter birlikte çalışabilirliği, ürün geliştirme kuruluşlarının mekanik ve yazılımla yönetilen elektronik sistemleri başarılı bir şekilde geliştirmesini sağlayan alanlar arası gereksinim izlenebilirliğini sağlar. Yazılımın belirli ürün işlevleriyle nasıl ilişkili olduğuna dair daha net bir tanım sağlayarak, yazılım gereksinimlerini ürün gereksinimlerinden türetebilir ve ardından geliştirilen yazılımın hem yazılım hem de ürün gereksinimlerini karşıladığını doğrulayabilirsiniz.

Etki alanları arası değişiklikleri yönetin
Teamcenter-Polation ALM çözümünde sağlanan etki alanları arası değişiklik yönetimi yeteneklerinden yararlanmak, geliştirme ekiplerinin ürün değişikliklerinin etki alanları arası etkisini hızlı bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Bir değişiklikten etkilenen tüm donanım veya yazılımları belirleyebilir ve her iki ortamdan da değişiklik süreçlerini başlatabilir, izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Tüm yazılım ve ürün değişiklikleri, Teamcenter sorun raporu, değişiklik talebi ve değişiklik bildirimi görevleri aracılığıyla izlenebilirliğe sahiptir. Etki alanları arasında değişikliklerin belirlenmesi ve izlenmesi hataları azaltabilir.

Donanım ve yazılım ilişkilerini anlayın
Teamcenter ve Polarion ALM birlikte çalışabilirliği, yerel çalışma ortamınızdan etki alanları arası izlenebilirlik ve bağımlılık yönetimi sağlar. Teamcenter ve Polarion’da yerleşik Teamcenter Active Workspace’e gömülü Polarion kullanıcı arayüzünden yararlanarak, etki alanları arasında daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir, boşa harcanan zamanı azaltabilir; yazılım ve donanım ilişkileri ve bağımlılıklar oluşturarak hataları önleyebilirsiniz. İzlenebilirlik, denetim hazırlığını iyileştirir, bakım ve onarım süreçlerini destekler.