Skip links

PLM ile Başlayın

PLM’e ihtiyacınız var ama nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Tasarım ve Simülasyon Verilerinin Yönetimi

Müşterilerimizin pek çoğu PLM uygulamasına ürün verilerinin yönetimi (Temel PDM -Product Data Management) ve temel tasarım süreçlerinin kontrol edilmesi ile başlıyor: Ürün tasarımlarının, ürün dökümanlarının, ürün ağaçlarının paylaşılması ve yönetimi. Standartlaştırılmış iş akışları ve değişiklik yönetimi süreci organzisyonunuzdaki verimliliği çok büyük ölçüde arttıracaktır.

İleri tasarım araçları ve teknolojileri ile NX CAD, ürün geliştirme sürecini düzenler ve hızlandırır. Sadece CAD çözümü içeren kapalı sistem yazılımlardan farklı olarak NX, açık ve işbirlikçi bir ortamda farklı geliştirme disiplinleri arasında en gelişmiş entegrasyonu sağlar.

Tasarım ve Simülasyon Verilerinin Yönetimi

Teamcenter, hem mekanik, hem elektronik, hem yazılım ürünlerinizin hem de simülasyon verilerinizin yönetilebileceği bir Ürün Veri Yönetimi (PDM) platformu sağlar.

Mevcut tasarım çözümlerinizi Teamcenter ile entegre ederek, birbirinden kopuk olan sistem ve süreçlerinizi tek bir yerden yönetebilir, böylelikle tasarım verimliliğini ve kaliteyi arttırır maliyetleri düşürebilirsiniz.

Pek çok üretici gibi sizin organizasyonunuzda da farklı farklı lokasyonlarınızdaki tasarım mühendisleriniz birden çok tedarikçiye ait farklı türden mekanik CAD (mechanical computer-aided design – MCAD), elektronik CAD (ECAD), yazılım geliştirme ve simülasyon çözümleri kullanılıyor olabilir. Kullandığınız MCAD çözümünün PDM sistemini kullanıyor olsanız bile birbirinden bağımsız ortamlarda geliştirilmiş parçalar bir araya geldiğinde nasıl çalışacağını görmek isteyebilirsiniz. Bir de mekanik, elektronik ve yazılım parçaları arasındaki karmaşık ilişkileri dikkate aldığınızda bütün bir ürünü tasarlamak ve ortaya çıkartmak daha büyük bir sıkıntı haline gelebilir.

Teamcenter PDM’i tamamen yeni bir boyuta taşır. Teamcenter, entegrasyonlar yoluyla, MCAD, ECAD, yazılım geliştirme ve simülasyon çözümlerini bir arada yönetebilecek bir tasarım verisi yönetim platformu sağlar. Coğrafi olarak dağılmış olabilen organizasyonunuzda, tek bir veri tabanı üzerinden bütün ürün bilgilerini yönetebilir, paylaşabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Ürün ve alt sistemleri arasındaki karmaşık ilişkileri ve gereksinimleri dikkate alarak olası tüm konfigürasyonları, konfigürasyon değişikliklerini yönetebilirsiniz.

Birden çok tedarikçiden elde edilmiş parçalarla montajlar yaratabilir, montajları tüm ilişkileri ile üretime hazır hale getirebilirsiniz.

Mevcut tasarım çözümlerinizi Teamcenter ile entegre ederek, birbirinden kopuk olarak çalışan çözüm ve süreçlerinizi, maliyetlerinizi düşürecek, verimlilik ve kalitenizi arttıracak tek bir veri yönetim sistemi üzerine taşıyabilirsiniz.

Çoklu CAD Tasarım Verisi Yönetim Sistemi

Tasarım birimleriniz içinde birden çok mekanik CAD sistemi kullanılıyor olabilir. Teamcenter, bütün ekiplerinizin birlikte çalışmasını sağlamak için NX, Solid Edge, AutoCAD®, CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER®, SolidWorks® verilerinin tek bir platform üzerinde yönetilmesi ve kullanılmasına hatta JT 3D görüntüleme standartlarımızı kullanarak aynı ürün içinde farklı CAD çözümleri ile tasarlanmış parça ve montajların içerilmesine olanak sağlayan bir çözümdür.

Teamcenter ile kullanılan CAD sisteminde kullanım hakkınız yoksa bile tasarımcılarla işbirliği yapabilirsiniz.

ECAD Tasarım Verisi Yönetimi

Teamcenter sıklıkla kullanılan ana ECAD sistemlerinin tümünü destekler. Baskılı Devre (printed circuit board – PCB) kablolama bilgilerininin yönetimi sayesinde aradığınız bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Kurumsal olarak oluşturulabilen ECAD parça kütüphanesi hem maliyetinizi düşürecek hem de doğru parçaların kullanımını sağlayacaktır.

Yazılım Veri Yönetimi

Teamcenter ile yazılım mühendisliği verilerini ve süreçlerini de Teamcenter içine entegre edebilir ve yönetebilirsiniz. Teamcenter çok alanlı (multi domain) entegrasyon yapısı ile Application Lifecycle Management (ALM) çözümlerini, verileri ve süreçleri de yönetir.

Simülasyon Verisi ve Süreci Yönetimi

Teamcenter, ürünlerinizi çoklu alan (multi- domain) çoklu fizik konularında simule ederek doğrulamanızı sağlar.

Simülasyon modellerini, simülasyon verileri ve simülasyon süreçlerini yönetmek için özellikle tasarlanmış Teamcenter yeteneklerini kullanarak, MCAD veya ECAD yapılarından hızlı bir şekilde bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yapısını türetebilirsiniz. Karmaşık ürünlerde, performans hedefleri doğrulamak için yüzlerce farklı simülasyon aracı kullanılabilir. Teamcenter, bu çözümlerle kodsuz entegrasyon arayüzü sunar ve Teamcenter’dan alınan bu verilerin simülasyon çözümleri içinde kullanılabilmelerini sağlar. Sonuçların daha sonra yine Teamcenter’a alınarak depolanması ve gerekli yerlerde kullanılması sağlanır.

Döküman ve İçerik Yönetimi

Ürün belgelerini ve teknik yayınlarınızı daha yüksek kaliteli, daha az maliyetli ve zamanında oluşturun.

Ekipleriniz Ürün Yaşam Döngüsü boyunca, teknik spesifikasyonlar, analiz raporları, 2D / 3D çizimler, elektronik tablolar, test sonuçları ve teknik yayınlar oluşturmaktadır. Her belge doğru ve zamanında tamamlanmış olmalıdır. Ürünler ve pazarlar küresel olarak farklılaştıkça, bu belgeleri güncel tutmak ve gerekli değişiklikleri yansıtmak daha da zor bir sorun olmaya başlar. Doküman ve içerik yönetimi başarı için kritik öneme sahiptir.

Teamcenter Doküman ve İçerik Yönetimi (Document and Content Management) çözümleri, ürünle ilgili bütün doküman ve teknik yayınlarınızın aynı PLM sistemi içinde ve diğer bütün ürün bilgilerinizle birlikte yönetebilmenizi sağlar.

Teamcenter Doküman ve İçerik Yönetimi (Document and Content Management) çözümü ile dokümantasyonlarınızın üründeki değişikliklere paralel olarak değiştirilmesini böylelikle zaman, maliyet, kalite avantajı yakalamanızı sağlar.

Gelişmiş bir Microsoft Office® arayüzünden ve SGML / XML teknik yayıncılık için yapılandırılmış bir yazma ve yayınlama ortamından, büyük ölçüde pazar, dil veya ürüne göre uygun olabilir doğru ve etkili belgeler oluşturmak için gereken çaba azaltılabilir. Çoğu kişi işlerini halletmek için Microsoft Office® kullanır. Teamcenter, ürünlerle ilgili dökümanlarınızı Office ortamında kolaylıkla oluşturabilmeniz için Office uygulamalarını PLM portföyüne gömmüştür. Microsoft Office entegrasyonu ile doküman yayınlayabilir, Check-in, check-out yapabilir, dökümanları başka bir uygulamadan gelen akışa katabilirsiniz. Ürün ağacınızı (BOM) Excel ® ile oluşturup; gereksinimleri Word’te, onayları Outlook üzerinde yapabilirsiniz. Office araçlarının kullanımını şirketinizdeki herkes bildiği için hiçbir eğitim olmadan sistemi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Ürünler için Gelişmiş Teknik Yayıncılık

Daha yenilikçi ve çeşitli ürünler geliştirdikçe, daha gelişmiş teknik yayıncılık yazılımı ihtiyacı ortaya çıkar. Teamcenter döküman ve içerik yönetimi çözümü, XML ve belge bileşenleri ile yapılandırılmış yazma ve yayınlama sağlar. Teamcenter ile başından sonuna kadar tüm teknik yayıncılık sürecini kontrol edebilir, dökümanın oluşturulması, tercümesi ve teslimatını gerçekleştirebilirsiniz. Hazır içeriği yeniden kullanabilir, S1000D ve DITA gibi standartlara uygun dökümanlar oluşturabilirsiniz.

Ürün Ağacı ve Konfigürasyon Yönetimi (BOM and Configuration Management)

Ürünleriniz ister birkaç parçadan oluşmuş basit yapıda ya da milyonlarca parçadan oluşma karmaşık yapıda olsun, Teamcenter , tüm ürün ağacınıza hakim olmanızı sağlayacak olanaklar sunar.

Teamcenter, tüm ekiplerinizin ve kullanıcılarınızın ihtiyacı olan, doğru ve güncel ürün tanımlamaları ve konfigürasyonları sağlamak amacıyla ürün ağacının (BOM) bütün ürün yaşam döngüsü boyunca doğru yönetilmesini sağlar. Teamcenter ile BOM yönetimini tasarım ve ürün geliştirmeden daha öteye, konfigürasyon yönetiminden, üretim, servis destek gibi fonksiyonlara kadar genişletebilirsiniz.

Günümüzde rekabet gücünü koruyabilmek için daha yenilikçi ürünler geliştirmek ve ürün ağaçlarının da (BOM) dahil olduğu doğru ürün tanımlamalarını yönetmek giderek daha karmaşık hale gelmektedir. İnovatif ürünler geliştirme ihtiyacı, BOM dahil bütün ihtiyacı, tanımlamalarını da daha karmaşık hale gelir. Müşteri taleplerini karşılayabilmek için imalat, servis ve destek gibi şirket içi birimlerinizin birlikte çalışmasının yanı sıra, iş ortaklarınızın da bu birimler ile bağlantılı çalışma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar ürün portföyünün derinliğinin ve genişliğinin giderek büyüdüğü ve değiştiği sonucunu getirir. Burada akla gelen en kritik sorular ise bu yapıyı nasıl yönettiğiniz ve ürününüzü gerçekten ne kadar iyi tanıdığınız olacaktır.

Teamcenter, tüm organizasyonunuz boyunca paylaşılabilen tek bir BOM bilgisi sunarak, ürününüzü bilmenizi ve bu bilgiyi her bağlamda kullanmanızı sağlar.

Ister basit ister gelişmiş bir BOM yapınız olsun, Teamcenter BOM Management ile, büyük bir esneklikle müşteri isteklerine cevap verebilen, inovatif ve çeşitli ürün konfigürasyonları geliştirebilirsiniz.

Doğru ve Esnek BOM ve Konfigürasyon Tanımlamaları

Teamcenter BOM ile etkileşim içinde olan herkes için tek ve doğru bir ürün tanımı sağlanır.

Esnek bir BOM yönetimi ile bağımsız tablolara ve sisteme olan ihtiyacınızı ortadan kaldırır, eksiksiz ve güncel bir yönetim sağlarsınız. Doğru ürün tanımı tüm ürün yaşam döngüsü boyunca BOM konfigürasyonlarını yönetmek için kritik öneme sahiptir. Teamcenter içerisindeki BOM yönetimi ve konfigürasyon özellikleri ile ekstra çaba harcamadan daha fazla ürün seçeneğini ele alabilirsiniz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılarken çok daha esnek olabilir, talepleri karşısında üretim hatlarınızı hızlıca yenileyebilirsiniz.

Esnek BOM Yönetimi ile Çalışın

Şirketiniz içindeki karar vericilerin ürün tanımlaması üzerindeki ihtiyaçları çok büyük farklılıklar gösteririr, bilgiye nasıl bakılacağının birden çok yolu olabilir. Teamcenter BOM ve konfigürasyon yönetimi çözümleri, görevinize ve rolünüze bağlı olarak değişkenlik gösterebilen bir BOM görüntüsüne güvenilir bir ortamda erişmenizi sağlar. Ürün geliştirme, üretim, hizmet veya tedarik zincirinde yer alan herhangi bir kullanıcı kendileri için oluşturulmuş alanları görüntüleyebilir ve onlar için anlamlı ürün tanımları ile kolayca çalışabilirler.

Sanaldan Gerçeğe, Ürünlerinizi Gerçekleştirin

Birçok şirket için en büyük boşluklardan biri sanal ürün tanımı ile fiziksel olarak teslim edilen ürünün arasındaki bağlantı eksikliğidir. Belkide fiziksel olarak gerçekten üretilip üretilemeyeceklerini bilmeden sanal doğrulama yapabilen yetenekleriniz kısıtlı olabilir. Bu durumda ya pahalı prototipler yapıyor ya da ancak birkaç parçanın sanal doğrulama testlerini yapabiliyor olabilirsiniz. Teamcenter BOM yönetimi, hassas dijital doğrulama ve simulasyon olanakları sağlayarak, sanal ve fiziksel ürün tanımlarınızı bir arada tutar. Böylelikle, ürününüzü dijital olarak tasarlayarak gerçekte de üretilebilir olduğundan emin olabilirsiniz. “Gerçekleştirilen Ürünler” ile daha sonraki süreçlerdeki hataları ve pahalı prototip maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

BOM Yönetimini Bütün Ürün Yaşam Döngüsüne Yayın

BOM yönetimi ve yapılandırılması, tek bir çizim yapılmadan çok önce başlar ve ilk bölümü üretildikten sonraki uzun süreçte devam eder. Teamcenter, ön planlama ve ana ürün tanımından tasarım, geliştirme, üretim, servis ve daha fazlasını destekler. Ek olarak, Teamcenter, sizin BOM bilgilerinizin, kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi diğer kurumsal sistemler ile entegre olmasına yardımcı olur. Entegre BOM yönetimi, tek başına kullanılan BOM sistemlerinde olabilecek yüksek maliyetli hataları ortadan kaldırır. Sistemler arasında tutarlı BOM bilgileriyle, sizin için planlanan ürünlerin maliyet-etkinlik çerçevesinde yürütülmesini sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

PLM Süreç Yönetimi

Ürün Yaşam Döngüsü boyunca yapılan işleri daha verimli yöneterek iş süreçlerinizi düzenler ve maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Teamcenter maliyetlerinizi azaltırken, iş süreçlerinizi optimize ederek işlerinizi etkin bir şekilde planlama, yönetme ve yürütmenize yardımcı olur. Teamcenter ile çalışanlarınızı ve bilgileri etkin bir şekilde koordine edebilir, işlerini yaparken gerekli olan kararları doğru olarak almalarını sağlayabilirsiniz. Proje planlama ve program yönetiminden görevlerin gerçekleştirilmesine kadar çalışanların işlerini verimli bir şekilde halletmek için ihtiyaç duyduğu herşeye sahiptir.

İşletmeler genelinde çalışanlar çok fazla boşa zaman harcamaktadır. Verimli bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) olmadan, çalışanlarınız güncel olmayan bilgiler ile çalışarak, sürecin bir sonraki adımının ne olduğunu öğrenmeye çalışarak ya da işlerini halletmeleri için gereken bilgiyi ararken çok fazla zaman kaybı yaşarlar. Proje yönetimi ve iş yürütme sistemleri arasında görev durumlarını izlerken ve bilgilerin bütünlüğünü sağlarken kaybedilen zamanlar kayıp zamanlardır. Şirketler için boşa harcanan zaman boşa harcanan para demektir.

Peki, çalışanlarınızın yaptıkları işleri daha verimli yönetebilseydiniz ne olurdu?

Teamcenter ile ürünün ömrü boyunca ilgili her süreci yöneterek , herhangi bir PLM süreci için harcanan manuel çaba ve yönetim maliyetini azaltır, planlama ve yürütme arasındaki uçurumu kapatabilirsiniz. Kullanıcıların doğru zamanda doğru kararlar alabilmeleri için doğru verilerle çalışmalarını ve doğru görevlere odaklanmalarını sağlayabilirsiniz. Böylece çalışanlarınız zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlarsınız.

Süreçlerinizi standartlaştırın ve optimize edin

Ürün geliştirme süreçleriniz ne kadar basit ya da karmaşık olursa olsun Teamcenter ile otomatik hale getirebilirsiniz. İşletme mantığınız ile uyumlu süreçler yaratarak, standart iş süreçleri şablonları oluşturabilir ve optimum süreçler ile hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Anlık durum, tarihçe ve denetim geçmişleri ile süreçlerinizin tam kontrolünü ve izlenebilirliğini sağladığınızdan emin olabilirsiniz. Verimli bir ürün geliştirme süreç yönetimi ile herkese görevlerini doğru zamanda tamamlamaya ihtiyaç duyduğu her şeyi verebilirsiniz.

Program ve Proje Yönetimi Çözümleri

Teamcenter proje planlama ve yürütme ile tüm PLM sürecinin çıktı ve girdileri olan veri ve teslimler arasında köprü kurmanıza yardımcı olan Proje ve Program Yönetimi çözümlerini içeririr. Tek bir entegre çözüm ile daha etkili programlar, projeler, kaynaklar, görev ve takvimler yönetebilirsiniz.

Ürün Değişiklik Yönetimi

Değişiklik yönetimi kritik bir PLM sürecidir. Teamcenter size uçtan uca, kapalı çevrim bir ürün değişiklik yönetimi sunar, böylece değişikliği senkronize edebilir ve değişiklik sürecini ürünün tüm etki alanlarına entegre edebilirsiniz. PLM tarafından desteklenen esnek değişiklik yönetimi ile hızlı, doğru ve kapsamlı değişiklikler uygulayabilirsiniz.

Kurumsal Portföy Yönetimi

Teamcenter ürün geliştirme süreci yönetimi ile bilgiye bütünsel bakarak ürün portföyünüzü optimize edebilir ve doğru ürünü doğru zamanda pazara sunabilirsiniz. Sınıfının en iyi kurumsal portföy yönetimi araçlarını kullanarak ürün ve proje portföyünüzü gelir beklentiniz ve stratejik hedeflerinize uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

PLM sürecinize entegre olan Kurumsal Portföy Yönetimi ile, ne yapabileceğinizi net olarak görüp, buna uygun olan daha akıllı portföy kararları alabilirsiniz. PLM ve Portföy Yönetimini birlikte kullanarak, hedeflerinize ulaşmak için gereken zaman, insan ve para kaynaklarınızın varlığından emin olursunuz.

Siemens NX 30 Günlük Deneme Sürümü