Skip links

Polarion

Polarion® uygulama yaşam döngüsü yönetimi çözümleri genel bakışı.

Polarion

Polarion ile

karmaşık yazılım sistemlerinizi yönetin

Polarion, %100 tarayıcı tabanlı bütünleşik bir uygulama yaşam döngüsü yönetimi çözümüdür.

Polarion

Polarion® Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Çözümlerine Genel Bakış

Polarion ile karmaşık yazılım sistemlerinizin gereksinimlerinin tanımlanması, geliştirilmesi, test süreçlerinin yönetilmesi bütünleşik bir yapı içerisinde gerçekleştirilir. Dağınık ekiplerin aynı sistem içerisinde çalışmasını sağlayan Polarion, esnek mimarisi ve lisanslama olanakları ile, birkaç kişilik küçük ekiplerden binlerce kişilik büyük ekiplere kadar büyüyebilen ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Polarion® ALM™ —Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Çözümü

Uygulama yaşam döngünüzde baştan sona izlenebilirliği ve görünürlüğü korurken daha hızlı ve daha kolay hareket edin.Karmaşık yazılım sistemlerini, hem küçük ekiplere hem de binlerce kullanıcıya hizmet verebilen %100 tarayıcı tabanlı bir çözümde tanımlayın, oluşturun, test edin ve yönetin.Ekipler ve projeler arasında işbirlikleri oluşturun, gereksinim yönetimi, kodlama, test ve sürüm yönetimi için tek ve bütünleşik bir çözümle uygulama geliştirme süreçlerinizi iyileştirin.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Polarion® REQUIREMENTS™ — Komple Gereksinim Yönetimi Çözümü

Polarion REQUIREMENTS, ekiplerinizin kendi aşina oldukları ortamlarda çalışmasını sağlayan, şeffaf ve güvenilir bir işbirliği ortamı yaratmak amacıyla geliştirilmiştir.Başka bir yerde bulamayacağınız özel bir yenilik olan Polarion LiveDoc ™ - çevrimiçi yapılandırılmış gereksinim belgeleri, her boyuttaki şirketin gereksinimleri toplaması, yazması, onaylaması, doğrulaması ve yönetmesini sağlıyor.Gereksinimlerinizi, herhangi bir kurulum yapılmasına gerek olmadan , sadece ilave lisanslarla Polarion Test Yönetimi ve ALM çözümleri ile sorunsuz bir şekilde birleştirin.Karmaşık yazılım sistemlerini, hem küçük ekiplere hem de binlerce kullanıcıya hizmet verebilen %100 tarayıcı tabanlı bir çözümde tanımlayın, oluşturun, test edin ve yönetin.Ekipler ve projeler arasında işbirlikleri oluşturun, gereksinim yönetimi, kodlama, test ve sürüm yönetimi için tek ve bütünleşik bir çözümle uygulama geliştirme süreçlerinizi iyileştirin.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Uzantılar (Extensions)

Polarion, Açık Sistemlerin önemi dikkate alınarak kolay entegrasyonlar için tasarlanmıştır.Polarion Extension Portal, üzerinde 200’den fazla şablon, uzantı, konnektör ile entegrasyon ve birlikte çalışabilmeyi destekler.Sıklıkla kullanılan çözümler ile hazır entegrasyonlar sağlar. Ücretsiz ve açık API’ler ile kendi uygulama ve uzantılarınızı geliştirmenizi sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın.

PLM-ALM Entegrasyonu

Polarion, ürün geliştirme organizasyonlarının, ALM- PLM verilerini ve süreçlerini çift yönlü bağlayarak tek bir ürün ekosistemine sahip olmasını sağlar.ALM-PLM Entegrasyonu, yazılım ve donanımları doğru bir şekilde ilişkilendirerek, ürün yaşam döngüsünün bütün aşamalarında izlenebilirliği sağlar.

Dertaylı bilgi için tıklayın.

Yazılım Denetimleri, Metrikler ve Raporlar(Software Audits, Metrics & Reports)

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca yazılım bütünlüğünü ve izlenebilirliğini korumak için değişikliği sistematik olarak kontrol edin.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Polarion® QA™ — Komple yazılım kalite güvencesi ve test çözümü (Complete software quality assurance and testing solution)

Tüm test yönetimi faaliyetlerinizi işbirlikçi bir Kalite Güvencesi ortamında tasarlayın, koordine edin ve izleyin.Her türlü test metodolojisi, aracı ve ekibi için birleşik test platformumuzun esnekliğinden yararlanın. Polarion ile, küçük gruplar tek bir ortamda hızlıca ekip organizasyonu oluşturulmasından yararlanır. Projeler, hazır şablonlar ve hafif süreçlerle hızlıca başlatılabilir.Kurumsal Kalite Departmanları, limitsiz sayıda projeyi birlikte yürütürken, detaylı test süreçlerini yönetebilir, hem otomatik hem de manuel olarak test aktiviteleri yaparken aynı zamanda senkron ve tamamen izlenebilir olmasını sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Polarion® VARIANTS™ Variants Add-on

Endüstri lideri teknoloji ve entegrasyonlarla karmaşık ürün versiyonları ve varyantlarını hızlı ve etkili bir şekilde tasarlayın, geliştirin ve yönetin.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yazılım Varyantları Yönetimi (Software Variants Management)

Yazılım varyantlarını ve uyarlamayı, özellik, fonksiyonalite, desteklenen ortamlar, pazardaki önemli noktalar, kalite özellikleri, işletme kısıtlamaları vb. bağlamında yönetin.Her bir varyant için dinamik olarak gereksinim seti oluşturun, istenen özelliklerle eşleştirin.Siemens Polarion ALM - Uygulama Yaşam Döngüsü Çözümleri detaylı Türkçe Anlatımlı Sunumu için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.