Skip links

Process Design & Management

Teamcenter üzerine üretim proseslerinin tasarımı ve üretim planlarının oluşturulması sayesinde ürün tasarımı ile proses planlaması eş zamanlı olarak yürütülebilir. Ürünlere ait teknik ve operasyonel tüm verilere ulaşabilen farklı rollerden kişiler sayesinde Teamcenter ve Tecnomatix ürün mühendisliği ve üretim mühendisliği arasında bilgi alışverişini ve yönetimsel işbirliğini sağlanmasında yardımcı olur.

Teamcenter üzerinde e-BOM (electronic Bill of Materials), m-BOM(manufacturing Bill of Materials) ve BOP (Bill of Process) yapıları oluşturulur, revizeler düzenlenir ve yönetilir. Bunun sağladığı avantajlar; başarılı değişiklik yönetimini sağlamanın yanı sıra hatasız ve ilk seferde doğru ürünü üretebilmektir.