Skip links

Sanayi Makineleri ve Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)

Günümüzde Sanayi Makine Endüstrisi

Artan küresel rekabet, sanayi makineleri üreten firmaların ürünlerini sürekli geliştirme ve optimize etme ihtiyacı doğurmuştur. Değer yaratan taze fikirlerin çalışanlarınızdan, iş ortaklarınızdan, müşterilerinizden veya tedarikçilerinizden alınıp güçlendirilmesi ihtiyacı günümüzün yenilikçi süreçlerini geleneksel sınırlar dışına genişletmiştir. İnovasyon büyümenin, performansın ve değer yaratmanın anahtarı haline gelmiştir. Bu hedefler, artık küresel bir bağlamda yer alan yüzlerce karar noktalarından ve paralel iş akışıyla oluşan yeni ürün geliştirme süreci gerçeği ile birleştirilir. Siemens PLM Software, bu karmaşık iş çevresini güzelleştirmenizi sağlayan ürün ömrü yönetimi (PLM) platformunu sağlayarak, doğru ürünler inşa etmenizi ve ürünlerinizi doğru inşa etmenize olanak sunar.

İş Zorlukları

Sanayi makine üreticileri yeni koşulları benimsemekte zorlanmaktadırlar. Birçok endüstri makine üreticisi, yeni ürün veya formatlara kolayca adapte olacak ve ayrıca mevcut alanlarına kolayca entegre edilebilecek esnek makine talepleri gibi yeni isteklerle yüz yüze gelmektedirler. Bir diğer önemli zorluk, bu makinelerin yüzde 100’e yakın kapasite ile çalışabilir olmasını sağlarken, üreticileri büyük ölçüde, yeni makineler geliştirmek için gereken süreyi azaltma yoluna itmesidir. Aynı derecede önemli olan, bu basit rekabet temelinde servis ve yedek parça yönetimi mükemmelliğini sağlayabilmektir. Bu zorlukları göz önüne alındığında, aşağıdaki sorular iş konularında kilit haline gelmektedir.

  • Küresel rekabet çevresinde karlı büyümeyi nasıl sağlıyorsunuz?
  • Artan müşteri istekleriyle karşılaşırken, operasyonel performansı geliştirmekte artan baskı ile nasıl başa çıkıyorsunuz?
  • Hızlı ve daha iyi teslimat, daha iyi ürün kalitesi ve ürün yaşam döngüsü maliyetlerinin minimizasyonunun sağlamasına yönelik yeni ürün geliştirme sürecinizde verimliliği nasıl geliştiriyorsunuz?

MEVCUT ZORLUKLAR

Küreselleşme

Üretilen mallar için güçlü tüketici istekleri, yeni ve acil pazarlar ile sağlanmıştır ki bu da yeni üretim ekipmanları talebini doğurmuştur. Sanayi makine üreticileri bu yeni pazarlara, müşteri tabanını izleyerek veya bu küresel müşterilerine küresel satış ve servis ortaklıkları ile genişletilmiş değer zincirleri oluşturarak karşılık vermişlerdir. Ayrıca operasyonlarını yüksek teknoloji ve düşük fiyatlı ürünler sağlamaya yönelik olarak düzene koymaya çalışmışlardır. Endüstriyel makine üreticileri, aynı zamanda yeni küresel rakipleriyle yarışmak için en iyi yolu bulmaya çalışırken, bu küresel fırsatları geliştirme ihtiyacı da duymaktadırlar. Bunu düşük maliyetli üretim alternatifleri geliştirerek ve günümüzde yükselen siparişe yönelik ürün yapılandırma, siparişe göre üretim veya her yerde tasarım, her yerde üretim gibi hızlı iş pratiklerine adapte olarak sağlamaya çalışmaktadırlar.

Optimizasyon

Ürün inovasyonu, organizasyonel sınırların ötesinde çalışan ve hedeflenen küresel piyasaların ihtiyaçlarını karşılamak için dış satıcılarla işbirliği ve birçok disiplinlerin katılımını gerektiren birden çok iş süreçlerini içerir.

Siparişe göre yapılandırma ve siparişe göre üretim prosesleri ve herhangi bir yerde katı tasarım, herhangi bir yerde çözüm üretme gibi daha akıllı yaklaşımlar gerekli olmaya başlamıştır. İnovasyon zorluklarını yönetmek için, üretime göre plan prosesinin optimizasyonu şarttır.

Hız

Bu teknoloji kombinesi için daimi teknoloji yenilikleri ve müşteri talepleri günümüz sanayi makine üreticileri üzerinde ekstra baskı yaratmaktadır. Bu baskı, üreticilere makinelerine hızlı adımlarla yeni özellikler ve beceriler ekleme ihtiyacı doğurmaktadır. Ek olarak, katı sözleşmeler üreticilere makineler hatasız ve tam zamanında iş teslim etme yükümlülüğü getirir. Zamanında pazara ürün teslimi ve bunun ürün döngü zamanına etkileri günümüz ürün ve ürün yaşam döngü zorluklarını yoğunlaştırır.

Sürdürülebilirlik (Süreklilik)

Günümüz makine yaşam döngüsü maliyetinin %90’dan fazlası aslında makine çalışırken oluşmaktadır. Enerji de artan maliyet faktörüne bağlı olarak daha fazla enerji verimliliği ile çalışan makineler üretmek için yapılan yenilikçi metotların gözle görülür rekabet avantajı sağladığını görmek kolaydır. Ayrıca günümüz üreticileri bu avantajları makine üretiminde israfları (su, yağ vb.) kesmekle de kurmak istemektedir.

Ek olarak, üreticiler geri dönüşümlü makine parçaları/ bileşenleri konusunda günümüz hükümet düzenlemelerine uymak için yeni yaklaşımlar benimsemeye çalışmaktadır. Son olarak, günümüz makine tasarımlarına sensor ve kontroller dahil ederek işçi güvenliğini sağlamak önemlidir. Tüm bu sürdürülebilirlik konuları makine tasarım ve üretim sürecinde zorlukları arttırmaktadır.

SANAYİ MAKİNE ÜRETİCİLERİ İÇİN ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Üretime göre planlanan yenilik sürecini sağlamak zor olabilir. Siemens PLM yazılımdan sanayilere göre özel çözümler ile firmanız yol boyunca istediği adımdan PLM yolculuğuna başlayabilir ve baştan itibaren verimliliği arttırabilir. Bu çözümler, olgun makinelerin geliştirilmesini, kısa sürede devreye almayı ve daha fazla acil üretkenliği mutlak suretle sağlar. Mevcut sorunları adım adım tam bir inovasyon platformu inşa ederken, maliyetleri azaltırken ve makineniz için değer yaratırken çözebilirsiniz.

Kurulum

İyi üretim kurulum planlaması ile makine kurulum prosesini optimize eder.

Simülasyon

Prototip aşamasını kısmak için simülasyon geliştirir.

Üretim

Sanal ürün geliştirmeyi fiziksel üretim ortamına bağlar.

Tasarım

Küresel isteklerle yüzleşebilmek için ürün tasarımının optimizasyona olanak verir.

Planlama

Yenilik ve portföy planlama risklerin ve ödüllerin tam görünürlüğünü sağlar.

Destek

Optimum performans için süregelen makine servis desteği sağlar.

Tedarik

Dünyanın her tarafından tedarikçileri tanıma ve onaylama

SANAYİ MAKİNE ÜRETİCİLERİ İÇİN ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN (PLM) FAYDALARI

Devreye alım sürecini hızlandırmak

Prototip sayınızı azaltıp, ürün teslim hızınızı geliştirebilirsiniz. Ek olarak, makinenizi çalıştırırken kurulum zamanını azaltmak için sanal makine kullanabilirsiniz. Müşterilerimizden biri, makine kurulumunu %90 azaltmak için sanal makine gücünden yararlanmaktadır.

Karlı büyümeyi Arttırmak

Prototip maliyetlerinizi kısmak, eşzamanlı global mühendisliği kolaylaştırmak ve minimum maliyetle üretimin yanı sıra hızlı devreye almakla ve yüksek fiyat noktalarının oluşturulması ile makinelerinizden yüksek marjlar elde edebilirsiniz.

Otomasyon teknolojilerinde global bir lider firma iş süreçlerinde hızı geliştirmek için PLM kullanmıştır ve ürün geliştirme takımına son güncel ürün bilgilerine sürekli erişiminin sağlanması ile ve bu kullanıcılara incelenebilir ve denetlenebilir gerçek zamanlı değişiklikler yapmasına izin vererek ürün hatalarını azaltmıştır.

Ürün yaşam evresi dönüşlerini genişletmek

PLM, artan müşteri taleplerini daha iyi verimlilik ve düşük maliyetlerle karşılamanızı sağlayacak yenilikleri ürünlerinize eklerken operasyonel performansınızı geliştirmek için tasarım sürecinizi, aerodinamikleştirmenize yardımcı olur. Müşterilerimiz PLM’in onlara, eşsiz gelişimlerle ürünlerinde daha hızlı güncellemeler yapmalarını sağlayan diğer fikir ve teknoloji platformlarını görmelerini sağladığını belirtmektedirler.

Tekrar kullanılabilir en iyi uygulamalar

Firmanın bilgi varlığının mümkün olduğunca tekrar kullanımını sağlamak için PLM bilgi hazinesini ve iş akış kapasitesini geliştirebilirsiniz.

Tasarım mühendislerine CAD sisteminden standart fabrika bileşenlerini seçmeye olanak tanır. Müşterilerimizden birisi tasarım süresini hızlandırmayı, standardizasyonu geliştirmeyi ve gereksiz stokları yok ederek kapasite kullanımını kısmayı başarmıştır.

Yapılandırma maliyetlerini azaltma

Fiziksel prototip sayısını minimize ederek ve ürn geliştirme aşamasından önce makine performans ve özelliklerini simülasyonda izleyerek ürün maliyetlerini azaltabilirsiniz.

Doğru ürünü inşa etmek ve ürünü doğru inşa etmek için anahtarlar

Doğru fikirleri, fikirlerin iş değeri yaratmasını, makinelerinizin üzerinde bu fikirleri uygulamayı nasıl sağlayabilirsiniz? Doğru ürünü yaratma ve ürünü doğru yaratma ihtiyacınızda Siemens PLM Software özel endüstri çözümleri sağlar.

Herhangi bir kaynaktan fikirleri yakalayabilir ve daha iyi ürün portföy kararlarıyla sonuçlanan bu fikirlerin gelişimine şekil verebilirsiniz. PLM çözümleri bu fikirlerin düzenlenmesini kolaylaştırır. Yeni makine taleplerini her bir yaratıcı, paydaşlar için görülmesini sağlar ve en baştan doğru ürünün inşa edilmesine yardımcı olur. Sanal makine gibi yeni entegre çözümler ile bu zorluklar önemli ölçüde kolaylaşır.

İNOVASYON SÜRECİNİZİN DÖNÜŞÜMÜ

Başarılı yenilikler, yeniliklere açık olmayı, iç ve dış organizasyon sınırlarında işbirlikçi yapıyı, yaşam döngüsü süreçlerinde disiplini gerektirir. Siemens PLM Software ,özellikle sanayi makine üreticilerinin ürün ve ürün yaşam döngüsünü bütünleştirmek için tasarlanmış bir PLM platformu sağlar.

Siemens PLM Software temposunu dünya çapında müşterilerine yeni bir değer seviyesine ulaştıran gelecek vizyonuyla ayarlamaktadır. Ürün geliştirme ve üretim yaşam döngüsü için en iyi teknolojileri geliştirerek, firmanız bütün ürün ve proses bilgisini paylaşabilecek ve bu yaşam döngülerin, optimize edecek simülasyon modeller geliştirebilecektir.

Bu strateji özellikle yeni PLM geliştiren sanayi makine üreticileri için değerdir. Bu yenilik makine üretim sürecinizi optimize etme yeteneği (üretim maliyetlerini minimize etmek) ile birlikte makinelerinizin pazar değerini arttıran operasyonel performansını maksimize etmek üzerinde büyük bir etkisi vardır.

SANAYİ MAKİNESİ ÜRETİCİLERİ İÇİN ÇÖZÜMLER

Küresel Mühendislik Ve İmalat

Sanayi ürünlerinde küresel tüketici ihtiyaçları makine ekipmanları için ihtiyaçları yükseltmiştir. Bu ihtiyaçlar, küresel ürün geliştirme ve üretim kaynağı ihtiyacı ile birleştirildiğinde, günümüz makine ekipman üreticileri tarafından zorluğun fark edilmesi kolaydır.

Bu zorluklara karşılık, sanayi makine üreticileri modüler makine dizayn edecek ve çoklu makine varyasyonlarıyla destekleyecek küresel mühendislik ve üretim platformu kurmaları gerekmektedir. Bir çok durumda bu platformalar ve varyasyonlar küresel tasarım ve mühendis takımları tarafından dünya çapında geliştirilip, üretilmektedir. Bu operasyonlar değer zinciri ile oluşturulmuş proje takvimini, kaynak izinlerini, müşteri özelliklerini ve bütün ürün/proses bilgisini takip etmesi gerekmektedir.

Bu fikir ile makine üreticileri ve bunların tedarikçileri global mühendislik ve imalatı kolaylaştıracak esnek bir işbirliği ortamı oluşturmak için temel olarak PLM teknolojilerine dönüyor.

Simens PLM Software Teamcenter® dijital yaşam döngüsü yönetimi çözümü size küresel mühendislik ve imalat ortamı kurmanızı sağlar. Bu ürünün sunduğu kolaylıklar;

  • Global alana yayılmış ürün geliştirme fonksiyonu ile dağınık (birbirine uzak bulunan) ekip üyelerinin interaktif ve sistematik bir biçimde birlikte çalışmalarını sağlar.
  • Firmalara ürün geliştirme süreçleri ile birlikte üretim bilgisini arttırabilmesine olanak sağlayan küresel ölçekte esnek üretim.
  • Coğrafik lokasyonuna bakmaksızın global tedarikçilerle iletişimi sağlayan Küresel tedarikçi işbirlikçiliği,
  • Ürün ve üretim takımına davranışsal ve fonksiyonel açıdan görülmesine olanak sağlayan sanal makine inovasyonu.

SANAYİ MAKİNESİ ÜRETİCİLERİ İÇİN ÇÖZÜMLER

Mekatroniks

Günümüzün sanayi makineler giderek daha karmaşıklaşmaya başladı. Sistemler sayısız fonksiyon, hata alarm sistemleri ve uyarıcılarla çok fazla entegre olmuş durumdadır. Bu trend makine üreticilerini, elektriksel, mekanik ve yazılımsal tasarımlarında bütünsel yaklaşıma sevk etmektedir. Bir bütünsel yaklaşım, daha önceki sistem planına, hibrit 2d/3d planlar eşliğinde sistem performansına ve dijital mühendislik modellerine bakabilmek için günümüzün değer zincirini talep eder.

Siemens PLM Software operasyonlarınızda çeşitli fonksiyonel disiplinler arasında tasarım değişikliklerinizi süreçlerinize entegre edebilmenize olanak sağlayan bütünsel çözümler sağlar. PLM, tek bir ürün ve süreç bilgi kaynağı ile bütün bu farklı disiplinleri ürün geliştirme çevresini entegre edilmesine kolaylık sağlar.

Siemens PLM Software’in bütünsel mekatronik çözümü firmanızın ilk seferde doğruyu yakalamasına olanak tanır. Böylelikle mühendislik açıdan tekrar tekrar çalışmaların yarattığı maliyetleri düşürür, sipariş teslim tarihlerinizi hızlandırır.

Dijital üretim

Siemens PLM Software makine ekipman üreticileri için kapsamlı dijital üretim çözümleri sunar. Yeni makine ekipman tasarımlarını değerlendirmek ve geçerliliğini doğrulamak için kullanılan sanal makineler bu çözümleri içerir.

Ek olarak, tasarım sürecinde önemli bir adım olarak, sanal makineler CNC döngüsünün erken geliştirmede destekçidir ve en önemlisi, makine ekipmanının bu sanal kopyası makinenin nasıl çalıştırılacağını üretilmeden önce bize gösterir.

Siemens PLM yazılımının teknoloji ile eşsiz kombinasyonu ayrıca makine ekipmanlarının son kullanıcıları için oldukça büyük değer sağlar. Sanal makine, program testleri, kurulum kontrolleri, hatta operasyon eğitimleri gibi birçok verimli olmayan konularda kullanışlı olabilmektedir.

Sanal makine üzerinde program kodu düzeltilebilir veya değiştirilebilir doğruyu bulana kadar, böylelikle gerçek makine üzerinde zamandan tasarruf edilmiş olunur.

Atölye uygulamalarıyla bağlantılı üretim planlarınızı tanımlamanızı ve optimize etmenizi sağlayan Tecnomatix® dijital üretim çözümleri üretir. Bu yazılım üretim planlama ile atölyeler arasında etkili bir köprü oluşturur ki bu kalitenin arttırılmasına, üretim döngü zamanında azalmalara olanak sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Büyük küresel şirketlerin performansını kaybetmeden, on binlerce kullanıcı ve tedarikçilerini tek bir yazılım ile ölçeklendirebileceği işbirliği platformuna gereksinimleri vardır. Siemens PLM Software kurumsal PLM platformu, ölçeklenebilir kullanım ve küresel konumuna bakılmaksınız hızlı bilgi erişimi için tasarlanmıştır.

Müşterilerimizden biri yağ, su, kimyasallar, gıda ve ilaç sanayi için ısı transferi, separasyon ve sıvı taşıma sistemlerinin büyük bir global sağlayıcısıdır. Çalışanlar arasında uzun coğrafi mesafeler bu müşterinin ürün geliştirme sürecini geciktirmekteydi. Firma bu küresel dağınık işgücünü rekabetçi avantaja çevirmek istemekteydi. PLM kullanarak küresel ürün geliştirme takımını etkin olarak entegre etti ve firmanın şimdi 3 ülke, 2 kıta da geliştirme süreci mevcuttur ve bu ürün takımına her gün ekstra çalışma zamanı kazandırdı. Buna karşılık bu takım tasarruf edilen bu zamanı pazara zamanında ulaşımı hızlandırarak ve pazar payını arttırarak değerlendirdi.

İspatı

Siemens PLM Software Çözümleri birçok büyük dünya firmaları tarafından, günümüzün en yenilikçi sanayi makine üreticileri de dahil olmak üzere yayılmıştır. Bu şirketler Siemens PLM yazılımın ürün ve süreç yeniliğinde PLM teknoloji uygulamalarının kanıtlanmış liderliğine güvenmektedirler.

Örneğin, dünyanın en iyi bilinen sac şirketi uzmanları düzenli olarak, müşterileri için hem basit ve hem karmaşık imalat sorunlarını çözmesi gerekmektedir. Bu firma müşteri-özel ürün çözümleri sağlamak için kendi yazılım uygulamasını kullanmaktadır. Ancak ürün ve ilgili süreçte firmanın kendi çalışanlarının sağladığı bu çözümler bireysel müşteri için kabul edilebilir ve ekonomik olmalıdır.

Bu iki ihtiyaçlarını karşılamak için, firma kurumsal- geniş çaplı proje ve doküman yönetimi sistemi ile PLM odaklı baştan uca dijital ürün geliştirme platformunu kombine etme kararı almıştır. PLM uygulamasından çıkan sonuç, şirketin bölgesel ve fonksiyonel tüm verilerinde görünürlük sağlamıştır.

AÇIK

Siemens PLM Software’ın servis yönlü mimarisi (SOA), mevcut bilişim yatırımlarının esnekliği artıran ve onların değerini optimize eden bir PLM teknoloji yapılandırmasıdır.

PLM sisteminize etkili bir SOA uygulayarak, şirketiniz daha fazla iş kapasitesini destekleyebilir, BT karmaşıklığını azaltır ve BT uygulamalarını hızlandırabilir. Bu aynı zamanda web servisleri aracılığı ile daha fazla uygulamayı yeniden kullanmaya ve diğer iş faaliyetleri ile PLM girişimleri daha iyi karşılaştırmanızı sağlar.

Sanayi Makinesi Üreticileri İçin Cevaplar

Siemens 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 400.000’in üzerinde çalışanı ile dünyanın en büyük ve saygın şirketlerinden birisidir. Bu kapsam ve deneyim, Siemens’e sanayi makine sektörünün küresel gereksinimlerini eşsiz anlayışla karşılamasını sağlar. Siemens teknolojileri, dünya çapında lider endüstriyel şirketler için ürün ve üretim yaşam döngüsünü, pazarda eşsiz hız kolaylığı ile bir araya getirir. Sanal ve gerçek dünyayı bir araya getiren birleşik sanayi PLM platformu üretim planlama ve atölye arasında etkin bir köprü oluşturur. Bu köprü makine üreticileri için özellikle uyarlanmış yenilikçilik becerileri sağlayarak stratejik avantajlar sunar. Sanal ve gerçek dünya arasındaki bağlantı, daha iyi ve pazar için daha doğru ürünlerin oluşumunu kolaylaştırırken, çapraz disiplinlerin işbirliğini geliştirir.

Daha fazla bilgi için; www.siemens.com/plm/machinery sayfasını ziyaret ediniz veya bogazici@bogaziciyazilim.com ‘dan bize ulaşınız.