Skip links

Siemens PLM NX 12 ve Dijital İkize Ulaşan Yol

Siemens’te, CAD / CAM / CAE için NX’in son sürümü olan NX 12’de endüstrinin megatrendlerinin etkisi net bir şekilde görülmektedir.  Sistem mühendisliği, IoT (internet of things) ve dijital ikizlerdeki gelişmeler, simülasyon yazılımlarının ürün geliştirme zincirinin her aşamasında yoğun olarak  kullanımı NX 12.0 içinde kendini göstermektedir. Ürün karmaşıklığının artmasıyla da bu özelliklerin entegrasyonu önemini daha da arttırmaktadır.

Günümüzün ürünleri, mekanik ağırlıklı olmaktan daha çok elektronik ve yazılım ağırlıklı ürünlere kaymaktadır. Peki aynı üründeki mekanik, elektronik ve yazılım parçaları birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınarak nasıl bir araya getirilecek ve tek bir ürünün içine girecektir? Bu farklı alanları bütünleştirmek ve desteklemek, başarılı bir ürün geliştirme çalışmasının anahtarı haline gelmiştir. Bu sorunun cevabı NX 12 de içermektedir.

Siemens, farklı disiplinlerdeki veri adalarını birbirine bağlayan, ürün geliştirme sürecinde ileri-geri adımlara olanak veren, açık formatlar arasında entegrasyonlar sağlayan, geleceğe yönelik çalışmalar yapmaktadır. Siemens NX 12’de sağlanan çok disiplinli tasarım araçları ile bir üründe bulunan Mekanik, Elektronik ve Yazılım parçaları tek bir platformda tasarlanabilmektedir. Bu amaçla,   Mentor Graphics Capital ve Xpedition portföyleri NX’e entegre edilmiştir.

Dijital İkiz Kavramına Bir Bakış

Dijital ikiz konusu uzun zamandır gündemde olduğu halde hazır bir çözüm haline gelmesi daha yeni yeni söz konusu olmaktadır. Dijital ikizden kastedilen, hem ürün, hem proses hem de üretim kaynaklarının 3 boyutlu modelinin gerçeğine paralel olarak var olabilmesidir. Böyle bir yapının var olması, gerçek dünyada olabilecek her şeyin sanal olarak izlenebilmesi, simüle edilmesi ve yönetilebilmesi avantajı kazandırır. Dijital İkiz sonuç olarak, özellikle ürün geliştirme ve üretim süreçlerini büyük ölçüde etkileyecek ve hızlandırılacaktır. Bağımsız firmalarca yapılan bazı analizlere göre şu andaki ve gelecek yıl bu tür teknolojilere yatırım yapan şirketlerin kritik süreçlerde yüzde 30’luk bir iyileşme yaşayacağı savunulmaktadır.

NX 12.0 ve Sistem Odaklı Ürün Geliştirme

Dijital ikiz,  CAD ve CAE / simülasyon araçları ile başlar. NX 12.0, şirketlerin dijital ikizlerin değerini anlamasına imkân tanıyan “yeni nesil tasarım, simülasyon ve üretim çözümleri” için gerekli tüm çözümleri bulundurmaktadır.

NX’in yeni sürümüne ve “ideation twin” ni nasıl desteklediğine bir göz atalım.

NX, Requirements, Functional, Logical ve Physical (RFLP) metodolojisine dayalı olarak sistem odaklı ürün gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu, hem elektriksel hem de mekanik alanlardaki mantıksal ve fiziksel soyutlamaları birbirine bağlar. NX 12.0, jeneratif tasarımı gerçekleştirmek için tasarım optimizasyon araçlarını, gelişmiş geometri üretimi, serbest form oluşturma ve parametrik tasarımı bir araya getiriyor. Burada, ” Convergent Modeling Technology” si  öncü rol oynamaktadır ve tasarımcıların net geometri ile birlikte mesh modellerini sorunsuz bir şekilde modellemelerine olanak tanır. NX 12 “Convergent Modeling teknolojisini jeneratif, katmanlı ve çok disiplinli tasarıma taşıyan oldukça yetenekli bir sürüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Elektrik ve dahili sistemler için Mentor’un Elektronik Tasarım Otomasyon teknolojisinin ve elektrik sistemlerinin, kablolamanın ve PCB elemanlarının entegrasyonu ile NX 12 kullanıcılara rakip çözümlerden daha fazlasını kapsayan ve özellikle otomotiv, havacılık ve savunma sanayi için çok değerli olan bir dizi araç sağlamaktadır. NX 12 mekanik, elektrik ve kontrol sistemlerini bir araya getiren teknolojilerle dolu bir platformdur. Bu tasarım özellikleri arasındaki yakın işbirliği, hataları ortadan kaldırarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar .

NX 12 dijital ikizler için gerekli olan temeli sağlamaktadır.

NX, mekanik donanım tasarımını desteklemek için tüm yeteneklere sahiptir

NX, her şeyi bir arada tutan omurga olan Teamcenter PLM paketi ile derinden bütünleşmiştir.

CAE çözümleri, bir çok senaryonun simülasyonu için mükemmel fırsatlar sağlar ve Siemens simülasyon platformu olan Simcenter’ın yetenekleriyle bağlantı kurmak, NX Nastran,  Virtual.Lab (1D, 2D ve 3D simülasyon), CD-adapco’nun STAR ve HEEDS ürünleri, TASS International (çarpışma testleri ve çok sayıda otomobil çözümü) ve Infolytica (elektromanyetik) gibi birden fazla Siemens simülasyon ürününden veri toplamak anlamına gelir.

Mentor’daki elektrikli ve elektronik yetenekler, NX çerçevesinde gelişmiş elektronik tasarıma iyi entegrasyon demektir.

CAx çözümleri dijital ikizleri gerçekleştirmede başlangıç noktasıdır.  NX 12, sadece bir tasarım çözümü değil,  geliştirme, üretim ve kullanımda çeşitli diğer işlevlere bilgi aktarımını sağlayan ve dijital ikizee giden stratejik kaynaktır.

Ürün geliştirme aşamasının her aşamasında ve ürünün kullanım ömrünün ilerleyen dönemlerinde, ürün kullanıcının elinde olsa bile, simülasyona ihtiyaç duyulacaktır.  Bir ürünün üretim operasyonlarının ya da tesisisin optimizasyonu da bu simülasyonun bir parçasıdır.   Böylelikle gerçek durum dijital ikiz ile taklit edilerek doğru analiz, tahmin ve kararlar ortaya çıkar.

Siemens PLM tarafından dijital ikizleri desteklemek için sunulan çözümler piyasadaki en gelişmiş seçenektir.  Mekanik donanım, elektrik, ürün yazılımı, IoT bağlantıları, ürün dışındaki yazılımlar ve sistem desteği ürünlerinin tam dijital gösterimini elde etmek için geliştirilmiş en gelişmiş çözümdür.