Skip links

Teamcenter 11 ile Gelen Yenilikler

Siemens‘in Teamcenter 11‘i Verimliliği Arttırmak için Pek Çok Yeni ve Gelişmiş Çözüm Sunuyor

Siemens PLM Software ürünlerinde yine yenilikçilik stratejisine devam ederek Teamcenter 11’i kullanıcılarla tanıştırıyor. Bütün ürün portföyü etrafında geliştirilen yeni yetenekler sayesinde Teamcenter 11 verimlilik ve performansı arttırırken, maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Daha da gelişmiş olarak sunulan Active Workspace arayüzü, yeni uyum olanakları, gelişmiş yönetim araçları ve ürün ömrü döngüsünün önemli bir parçası olan yazılım geliştirme süreçlerinin yönetimini de içeriyor.

Yazılım uygulamalarının yaşam döngüleri, ALM-application lifecycle management (ürün döngü yönetimi uygulaması) aracını kullanmayı başardı. Çoklu alan entegre sistem yapısını yükselterek, Teamcenter 11 şimdi ALM araçlarının, veri ve süreçlerin, PLM –product lifecycle management (ürün döngüsü yönetimi) ile kusursuz entegrasyonunu sunuyor. Sonuç olarak, bu ALM-PLM entegrasyonu müşterilere mekanik ve elektronik bilgisayar destekli dizayn verisini (MCAD and ECAD) içeren bir bütünleşik ürün bakış açısıyla yazılım dizaynlarını yönetmeyi sağlıyor.

Yazılım gelişimi yaşam döngüsünü, Teamcenter’daki diğer ürün yaşam döngüleriyle bağlamak, müşterilerin bütün ürün alanlarının çalışması gerektiği gibi çalıştığından emin olmalarını sağlıyor.

Başka bir Teamcenter 11 iyileştirmesi ise PLM sistemlerinin değerini aktif çalışma alanının fonksiyonelliğini genişleterek büyük ölçüde arttırmasıdır. Bütün bir ürün sisteminin performansını tahmin ve planlamaya yardım etmek için, Teamcenter 11, şimdi kullanıcılara Active Workspace ile sistem mühendisliği ve gereksinim yönetimi sunuyor. Doğrulama ve onaylama sürecini yönetmek için, yeni sistem mimari modelleme yetkinlikleri ve araçları ile müşteriler, hedefe karşın bir ürünün performansına açık bir şekilde karar verebilir durumdalar.

Peki, Teamcenter 11 de başka ne gibi yenilikler var?

Ürün döngüsü yönetimi ile başlamak gerekirse, çizelgeleme yöneticisi (schedule manager) kullanıcıların projelerini maksimum düzeyde verimle planlamaları, yönetmeleri ve uygulamaları için hatırı sayılır biçimde geliştirilmiş durumda. Kullanıcılar artık onlarca alt görevi bünyesinde barındıran büyük ve karışık projelere sahip olsalar bile, performans ve ölçeklenebilirlikteki göze çarpan iyileştirmelerle birlikte bütün bu zorluklarla başa çıkabilirler. Ayrıca Teamcenter 11 ile çok yönlü iş akış yönetimi artık eskisinden daha kolay bir seviyede.

Geçen sene, küresel bazlı tedarikçilerle işbirliği yaparken ortaya çıkan zorlukları tespit etmede yardımcı olmak amacıyla Teamcenter tedarikçi işbirliği çözümü (Teamcenter Supplier Collaboration solution) sunulmuştu. Teamcenter 11 ile Teamcenter’dan arka plan verilerini güvenli bir şekilde almak için yaratılmış tedarikçi self servisi gibi daha fazla tedarikçi işbirliği imkanı sunuluyor.

Son olarak şunu da eklemek gerekir ki Teamcenter 11, ortak mesajlaşma, veri iletişimi ve veri dönüşümü kabiliyetleri ile mülkiyet ve bakım giderlerini mevcut uygulama ve üçüncü partilerle entegrasyon kabiliyetini yerleştirerek azaltıyor. Web tabanlı veri yapısı sayesinde müşteriler dış sistemlerden de kopyalama veya tekrar veri girişi olmadan bilgilere ulaşabiliyor.