Skip links
Sabancı Üniversitesi

Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı

8-9 Haziran 2017 tarihinde, Sabancı Üniversitesi’nde Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 ana teması altında  düzenlenen “SANAYİDE DİJİTALLEŞME STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI”nda sanayi, eğitim, kamu kuruluşlarının yanı sıra Siemens Türkiye ile beraber BOĞAZİÇİ YAZILIM da yer aldı.

Söz konusu Çalıştay’ın amacı, özellikle KOBİ’lere yönelik olarak sanayide dijitalleşme stratejilerinin belirlenmesi olarak tanımlandı. Çalıştay’da Endüstri 4.0 ile gelen dijitalleşme sürecine nereden, nasıl başlanacağı, yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken yollar, Sanayide dijitalleşme sürecinde azami fayda için firmaların operasyonel yönetim süreçlerinde (imalat süreçleri ve makinaları ile birlikte imalatı ve imalat alanını destekleyen süreçler ; bakım ve kalite gibi) yapmaları gereken iyileştirmeler, firmaların kullanması gereken yazılım ve donanımların yerel olarak geliştirilmesi/üretilmesi konusunda strateji, politika ve önlemler irdelendi.

Çalışma sonunda ortaya çıkacak bütün fikir, politika ve strateji önerilerinden oluşturulacak bir konsolidasyon ile sanayide dijitalleşme temalarına katkıda bulunulması hedeflendi.