Skip links

Taslak Dokümantasyon ve Görsel Analiz

NX, 2D tasarım, taslak çizim ve dokümantasyon için çok güçlü yeteneklere sahiptir.

2D ve hibrit 2D/3D iş akışları için optimize edilmiş oldukça verimli çözümler ile 2D çizimleri ve mühendislik taslaklarını çok hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Çözüm içinde var olan çizim standartları, çizimlerinizin uluslararası ve ulusal standartlara uygun olmasını sağlar.
NX 3D annotation ile tasarım dokümantasyonu 3D CAD modellerinin üzerinde yapabilirsiniz. Ürün ve üretim bilgilerini çizim, doğrulama, üretim ve diğer uygulamalarda yeniden
kullanabilirsiniz.

Görsel Analiz ve Doğrulama

NX deki görsel ürün analizi ve tasarım doğrulama prosedürleriyle bilgileri hızlıca birleştirebilirsiniz, tasarımın istenilen doğrultuda ilerleyip ilerlemediğini kontrol edebilir ve bu
sayede daha akıllı ürün kararları verebilirsiniz.
NX kritik ürün, iş ve program bilgilerini 3 boyutlu tasarıma aktarır. High Definition görsel raporlama ile, projelerinizin durumu, tasarım değişiklikleri, ekip sorumlulukları, problemler, maliyet,
tedarikçiler ve diğer özellikler hakkındaki soruları hazır olarak cevaplayabilirsiniz.
Otomatik doğrulama prosedürü ile NX, sürekli olarak tasarımın gereksinimlere ve standartlara uygunluğunu kontrol eder. NX deki doğrulama prosedürü ürün kalitesinin artmasını, hatalarının
minimuma indirgenmesini ve tasarımın performans ve üretim için en uygun hali almasını sağlar.

Avantajları

• 2D çizimleri ve bakımını hızlandırır.
• Tasarımlarda standartlara uyumluluk ve çizimlerin hassasiyetini garanti eder.
• 3D annotation ile üretkenliği ve kaliteyi arttırır
• Kritik bilgilerin görsel raporlanması ile tasarımı destekler
• Verileri hızlıca ve hassas bir şekilde yorumlar
• Karar verme yapısını geliştirir
•Tasarımın gereksinimlere ve standartlara uygunluğunu otomatik olarak izler