Skip links

Sistem Seviyesinde Modelleme ve Simülasyon

Mühendisler devamlı ürünün parça bazında değil bütün bir sistem olarak performansını anlamaya çalışırlar. NX CAE bu konuda işinizi kolaylaştırmak için size kolay sistem simülasyonları sunar.
NX CAE, büyük FE modellerini yönetmeniz için eşsiz bir programdır. NX CAE, büyük analiz model montajlarını yönetmek için CAD montaj yapılarına çok benzer olarak, çok seviyeli, hiyerarşik
yapı kullanır. Bu sayede mühendisler ayrı FE elemanlarını referans alarak FE montajını hızla oluştururlar. Mekatronik sistemler için NX CAE Matlab/Simulink de tasarlanmış kontrol
sistemlerinin, mekanik sistemlerle birlikte simülasyonunu sağlayabilir.

Simulasyon verisi ve süreci yönetimi

NX CAE, Teamcenter Simülasyon Verisi yönetimi modülü ile sorunsuz olarak entegre olabilir. Simulasyon veri yönetimi yetenekleri varolan haliyle olduğu gibi kullanılabildiği gibi kendi süreç ve iş
akışlarınıza da uygulayabilirler.Simülasyon veri yönetimi sizin simülasyon verilerinizle tasarım verilerinizi senkronize eder, bu sayede simülasyon verileri aramakta, görüntülemede, ve
raporlamada erişilebilir olur. NX Open sayesinde NX deki otomasyon ve programlama olanakları kullanılarak CAE süreçlerini otomatik bir düzene oturtup üretkenliğinizi arttırılabilirsiniz.

Avantajları

• FE montajları, çok seviyeli yaklaşımla etkin bir şekilde oluşturulup yönetilebilir.
• Paralel işleme ile çözüm süreleri hızlanır
• Mekatronik süreçlerin simülasyonu
• Simülasyon veri ve süreç kontrolü
• Teamcenter ile hazır entegrasyon
• tekrar eden simülasyon süreçlerinin bulunması ve otomatikleştirilmesi